Jak napisać pozew rozwodowy?

0

Decyzja o rozwodzie to pierwszy krok do tego, aby odzyskać stan wolny i zacząć nowe życie bez dotychczasowego partnera. Jednak zanim do tego dojdzie, trzeba przebrnąć przez wszystkie niezbędne formalności, wśród których najważniejsze jest sporządzenie pozwu rozwodowego. Większość osób, przytłoczona ilością przepisów, trudnych zwrotów w kodeksie prawa rodzinnego oraz zmęczeniem sytuacją, decyduje się współpracować w tym zakresie z adwokatem od rozwodów. To rozsądne, zwłaszcza gdy planujesz wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie.

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy powinien zostać przygotowany w formie pisemnej i zawierać następujące informacje oraz dane:

  • datę złożenia dokumentu,
  • adres właściwego sądu okręgowego, do którego adresowane jest pismo,
  •  dane powoda (powódki) i pozwanej (pozwanego) – imiona i nazwiska, numery pesel oraz adresy zamieszkania,
  • tytuł pozwu, np. pozew o rozwód z orzeczeniem o winie,
  • podanie powodu decyzji oraz żądań dotyczących np. podziału majątku czy opieki nad małoletnimi dziećmi, oczekiwana wysokość alimentów,
  • wskazanie, kto pokrywa koszty procesu,
  •  wskazanie świadków, jeśli będą powoływani,
  • podpis.

Należy wydrukować i odręcznie podpisać trzy egzemplarze pozwów rozwodowych, które trafią kolejno do sędziego orzekającego w sprawie, strony pozwanej oraz zostaną dla powoda.

Załączniki do pozwu rozwodowego

Do pozwu rozwodowego należy dodać wymagane załączniki. Jest to skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci oraz potwierdzenie, że opłata skarbowa została uregulowana. Czasem, szczególnie w sprawach z orzeczeniem o winie, konieczne mogą być dodatkowe dokumenty, jak choćby rachunki i faktury dokumentujące wydatki ponoszone na utrzymanie domu i dzieci, które są podstawą do zasądzenia alimentów.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Właściwym miejscem do złożenia pozwu rozwodowego jest Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania małżonków. Konkretnie należy udać się tamtejszego biura podawczego działającego w ramach wydziału cywilnego lub rodzinnego.

Oprócz osobistego złożenia pozwu rozwodowego zawsze też możliwe jest przesłanie go pocztą, najlepiej listem poleconym i koniecznie z potwierdzeniem nadania.

Pozew – pisać samemu czy zlecić prawnikowi od rozwodów?

Przytłaczają Cię formalności związane z rozwodem? To ogromne emocje, dla wielu osób także stres i napięcie. Trudno w takiej sytuacji o spokój i rozsądek oraz racjonalne myślenie. A to będzie niezbędne, aby napisać prawidłowo pozew rozwodowy i zawrzeć w nim najważniejsze argumenty oraz poruszyć istotne kwestie, na podstawie których sąd stwierdzi trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Prawnik od rozwodów z Krakowa zna i stosuje przepisy proceduralne, dba o zgromadzenie materiału dowodowego i kontroluje przebieg całego procesu. Im mniej błędów i lepsze przygotowanie do sprawy rozwodowej, tym większa szansa na spokojne i szybkie uzyskanie wyroku, na którym Ci zależy.