WHO przekazała cztery dodatkowe ambulanse na potrzeby operacji ewakuacji medycznej z Ukrainy do Polski

0

WHO przekazała cztery dodatkowe ambulanse na potrzeby operacji ewakuacji medycznej (MEDEVAC) z Ukrainy do Polski. Fundusze umożliwiły polskiej Fundacji Humanosh zakup używanych pojazdów i przekształcenie ich w specjalistyczne ambulanse ratunkowe. Doposażone jednostki będą miały kluczowe znaczenie w operacjach medevac podczas transgranicznych transportów ciężko rannych pacjentów. Po uroczystym przekazaniu w Rzeszowie, już wkrótce zostaną wysłane w teren, wzmacniając konwoje medevac ratujące życie ukraińskich pacjentów. Zwiększona flota karetek pozwoli na transport większej liczby pacjentów z odległych obszarów Ukrainy.

Niewydolność placówek medycznych, rosnąca liczba ofiar cywilnych oraz wielomiesięczne przerwy w świadczeniu usług dla pacjentów z ciężkimi chorobami przewlekłymi uświadomiły konieczność kierowania i ewakuacji pacjentów na leczenie ratujące życie do innych krajów europejskich, w tym do Polski.

Przystosowane do akcji ratunkowej ambulanse zapewnią pacjentom bezpieczną i profesjonalną ewakuację z Ukrainy. Pojazdy medyczne będą transportować krytycznie chorych pacjentów, umożliwiając natychmiastową ewakuację ze szpitali na terenie całej Ukrainy. Doposażone karetki pomogą zwiększyć możliwości operacyjne transgranicznych transportów medycznych.

„Nasze działania zależą oczywiście w dużej mierze od pracy osób zaangażowanych w ewakuacje, ale również od liczby posiadanych karetek i ich stanu technicznego. Zima oraz stan dróg w Ukrainie skutkują dużą awaryjnością posiadanych przez nas pojazdów. Za wszelką cenę pragniemy uniknąć sytuacji, w których nie możemy udzielić pomocy, ze względu na brak dostępnej karetki. Darowizna od WHO pozwala nam wierzyć, że taka sytuacja w najbliższym czasie nie będzie miała miejsca” – wyjaśnia Jakub Bałaban, ratownik medyczny i szef Humanosh Med Evcuation.

Darowizna obejmuje 4 ambulanse do transportu chorych przystosowane do działania w rejonach konfliktów zbrojnych. Wszystkie pojazdy wyposażone są w maski z tlenem, defibrylatory, respiratory oraz inny sprzęt medyczny, który umożliwi transport ciężko rannych pacjentów z Ukrainy do Hubu Medycznego Jasionka w Rzeszowie.

Medevac Hub Jasionka, kierowany przez Ministerstwa Zdrowia w Polsce i w Ukrainie, przy wsparciu WHO i Unii Europejskiej, z powodzeniem skoordynował ponad 2 tys. ewakuacji medycznych ukraińskich pacjentów w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Witając zgromadzonych na uroczystości przekazania karetek, dr Paloma Cuchί, przedstawicielka WHO w Polsce, stwierdziła:

„Dwanaście miesięcy konfliktu miało katastrofalny wpływ na zdrowie i życie mieszkańców Ukrainy oraz znacznie obciążyło Polskę, gdzie wielu uchodźców szuka bezpieczeństwa i ochrony. Liczba rannych na Ukrainie rośnie każdego dnia, doprowadzając ukraiński system opieki zdrowotnej do punktu krytycznego. Naszą rolą jest dziś ratowanie życia poprzez zapewnienie kontynuacji leczenia ciężko chorym pacjentom i odciążenie dotkniętego kryzysem systemu opieki zdrowotnej. Współpraca pomiędzy WHO, Ministerstwem Zdrowia RP, partnerami krajowymi i międzynarodowymi umożliwia realizację tego zadania. Darowizna jest namacalnym dowodem takiej współpracy i wsparcia dla ukraińskich pacjentów i polskich ratowników medycznych”.

WHO współpracuje z rządami i partnerami w celu zapewnienia usług zdrowotnych w sytuacjach kryzysowych, poprawy lokalnych usług zdrowotnych oraz włączenia uchodźców do krajowych systemów i planów zdrowotnych.

WHO, oprócz inicjatywy Medevac i EMT (Zespoły Ratownictwa Medycznego), z powodzeniem uruchomiła pilotażowy program leczenia gruźlicy lekoopornej (DR-TB), zaopatrzyła Polskę w leki na HIV/AIDS, a także powołała w Polsce Techniczną Grupę Roboczą ds. Zdrowia Psychicznego i Wsparcia Psychospołecznego (MHPSS) w celu koordynacji usług MHPSS i udzielenia wsparcia partnerom krajowym.

Światowa Organizacja Zdrowia współpracuje ze wszystkimi podmiotami w celu osiągnięcia zdrowia „dla wszystkich” poprzez promocję pokoju i swoistą rolę światowego rzecznika zdrowia. Obejmuje to m.in. sygnalizowanie wpływu sankcji na systemy opieki zdrowotnej, promowanie bezpiecznego dostępu i świadczenia opieki zdrowotnej bez zagrożenia przemocą, wspieranie mediacji zdrowotnej w czasie konfliktów oraz dostarczanie solidnych dowodów naukowych na temat wpływu konfliktów zbrojnych na zdrowie.

Źródło informacji: WHO