Co trzeba wiedzieć o wyliczeniu składki zdrowotnej u ryczałtowca?

0

Od 2022 roku ze względu na wprowadzenie Polskiego Ładu zmienił się sposób ustalania wartości składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli ktoś rozlicza podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wysokość składki jest zależna od przychodów przedsiębiorcy oraz przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS. Choć nie wolno odliczyć jej od podatku, da się odliczyć ją w części od przychodu do opodatkowania.

Składki zdrowotne dla ryczałtowca – stawki

Składka zdrowotna na ryczałcie jest od 2022 roku uzależniona od osiągniętego przychodu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne to 9% podstawy jej wymiaru. Obowiązują tu 3 stawki – 60% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli roczne przychody są niższe niż 60 000 zł, 100%, jeśli wynoszą one między 60 000 a 300 000 zł oraz 180%, gdy przekroczą 300 000 zł. Jeśli przedsiębiorca chce ustalić, która stawka go obowiązuje, musi wziąć pod uwagę przychody pomniejszone o składki społeczne, jeśli nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów bądź odliczone od dochodu na bazie ustawy o PIT.

Przeciętne wynagrodzenie

Ryczałtowcy chcący wyliczyć ostateczną wartość składki, muszą poznać przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale minionego roku, razem z wypłatami z zysku. Według informacji podanych przez GUS, wynosiło ono w 2022 roku 6 965,94 zł. Więcej informacji można znaleźć w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy.

Ryczałtowcy korzystający z uproszczenia a składka zdrowotna

W przypadku osób decydujących się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, istnieje możliwość opłacania składki uproszczonej. Koniecznym warunkiem jest jednak ten mówiący o prowadzeniu działalności przez cały czas trwania poprzedniego roku kalendarzowego. Składka uproszczona nie będzie więc obowiązywała osób, które zawiesiły działalność czy też rozpoczęły ją już w czasie trwania roku. Forma uproszczona dotyczy sytuacji, w których w minionym roku korzystało się z opodatkowania według skali podatkowej, podatkiem liniowym, podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podczas określania miesięcznej podstawy wymiaru składki można przyjąć kwotę przychodów za ubiegły rok kalendarzowy pomniejszoną o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, pod warunkiem, że nie wliczono ich do kosztów uzyskania przychodów i nie odliczono od dochodu. Osoba ubezpieczona ma obowiązek trzymać się obliczonej w ten sposób miesięcznej podstawy przez cały czas trwania roku kalendarzowego. Gdy rok się skończy, a okaże się, że składka roczna powinna mieć inną wysokość niż suma tych płaconych co miesiąc, konieczne jest uregulowanie niedopłaty bądź możliwe jest otrzymanie zwrotu.

Brak korzystania z uproszczenia

Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z uproszczenia, muszą śledzić przychód na bieżąco. Jeśli przekroczą dany próg, muszą uiścić wyższą składkę zdrowotną już za konkretny miesiąc. Jeśli przychody w ciągu roku zwiększą się do drugiego czy trzeciego pułapu, za ubiegłe miesiące trzeba zapłacić wyrównanie na podstawie stawki obowiązującej za ostatni miesiąc roku. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj