Kongres Kobiecej Siły w Dniu Kobiet: Uważność, Aktywność i Zdrowie

0

Fundacja Żyjmy Zdrowo oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Onkologiczna zaprasza na drugi Kongres Zdrowia Kobiet, który odbędzie się pod hasłem: „Uważność, sprawczość, zdrowie”. To właśnie te trzy wartości będą osią dla różnorodnych tematycznie debat eksperckich.

Po pierwsze: uważność

Katarzyna Miller w jednym z felietonów napisała: „kobiety, które są tak dobre w troszczeniu się o innych, bardzo często nie potrafią się zatroszczyć same o siebie”. Trudno z tym polemizować. Jednak jeśli kobiety potrafią troszczyć się o innych, warto aby zadały sobie pytanie czego wymaga troska o siebie? Uważności. Wielkiej-małej zmiany: zrobienia miejsca na spotkanie siebie i swoich potrzeb.

Po drugie: sprawczość

Bezradność to czerwony znak stopu. Widzi się go i odczytuje jasny komunikat: dalej nie pojedziesz. Tymczasem bezradność nikogo i niczego nie definiuje. Zamiast tego daje informację, że sprawczość jest po prostu gdzie indziej. A skoro jest – to jest do niej też i droga.

Po trzecie: zdrowie

Z pewnością tylko to jedno słowo – zdrowie – ma tak wiele synonimów: równowaga, rozwój, szczęście, czułość, wolność, moc, przyjemność, sukces, radość, bezpieczeństwo, spokój. Zdrowie jest potrzebą, celem, życzeniem, dobrostanem, wartością. I choć jest na literę „z” – to od niego powinien zaczynać się alfabet osobistych i społecznych priorytetów. Razem w społeczności świadomych i zaangażowanych uczestników Kongresu Zdrowia Kobiet dopisywane są kolejne znaczenia zdrowia.

Dialog

Spotkanie przedsiębiorczych, silnych, doświadczonych kobiet jest najważniejszym narzędziem Kongresu. To ono prowadzi do dialogu, a ten do wymiany spostrzeżeń, wielu inspiracji, ale przede wszystkim zwrócenia uwagi decydentów na problematykę zdrowotną i ukierunkowanie społecznej edukacji zdrowotnej. A to wszystko wydarzy się 8 marca w Warszawie, w Centralnym Domu Technologii przy ulicy Kruczej 50. Kongres Zdrowia Kobiet pełen znamienitych gości ma szansę stać się nowoczesnym symbolem Dnia Kobiet, takim który wpisuje się w europejskie rozumienie wartości, na których budowany jest oczekiwany standard jakości życia.

Doświadczenie

Ubiegłoroczna pierwsza edycja Kongresu pokazała, jak ważne jest sprofilowanie debaty publicznej o zdrowiu, biznesie, rozwoju medycyny i przedsiębiorczości zawodowej na potrzeby kobiet. Doświadczenia przekazane przez panelistów otworzyły zupełnie nowy rozdział w dyskusji o opiece zdrowotnej kobiet w Polsce, na którą składają się profilaktyka, poprawa zdrowia i samopoczucia, pomoc psychologiczna, wsparcie w macierzyństwie oraz opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Drugą edycję Kongresu Zdrowia Kobiet otworzą: Anna Clunes – ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Barbara Dziuk – członkini sejmowej Komisji Zdrowia, przewodnicząca zespołu ds. chorób rzadkich, Jadwiga Emilewicz – b. wiceprezes Rady Ministrów, b. minister rozwoju, Beata Małecka-Libera – przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia oraz Zofia Małas – prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Wśród prelegentów znajdą się m.in. Marlena Maląg – minister rodziny i polityki społecznej, Piotr Bromber – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Gertuda Uścińska – prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Paweł Kowal – przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. Europejskiej Unii Zdrowia oraz prof. Jarosław Pinkas – konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego.

Źródło informacji: Fundacja Żyjmy Zdrowo