Eksperci wskazują na ogromny potencjał rozwojowy dominującej gałęzi gospodarki

0

Postępujące zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się surowców energetycznych oraz stale rosnące procesy urbanizacyjne wymuszają transformację światowej gospodarki. Zielone technologie kształtują całe otoczenie gospodarcze i wpływają na modele prowadzenia działalności wszystkich firm. To już nie tylko element wzmacniający wizerunek firmy. Zielone technologie to obecnie dominująca gałąź współczesnej gospodarki o ogromnym potencjale rozwojowym.

Czym są zielone technologie?

Zielone technologie to energetyka przyjazna środowisku, efektywne magazynowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, modernizacja przemysłu i energetyki, zrównoważona gospodarka surowcami i odpadami oraz zrównoważony transport. To zapewnienie nie tylko „zielonych” produktów, ale także usług.

  • Zielone technologie wykształtowały zupełnie nowy typ gospodarki. Zmieniły nie tylko wiele procesów produkcyjnych, ale także sposób prowadzenia biznesu – zauważa Krzysztof Woźny z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – Coraz więcej firm dostrzega ich wagę i możliwości, a także wpływ na codzienne życie konsumentów. Obserwując gospodarkę światową można łatwo dostrzec, że firmy przodujące w zielonej energii rozwijają się znacznie szybciej, oferując rozwiązania bardziej konkurencyjne i innowacyjne. Są zmianą, którą chcemy widzieć w świecie.

Zielone technologie są pewnego rodzaju rewolucją gospodarczą, ponieważ ich wpływ wykracza daleko poza sferę ekonomiczną. Kształtuje całe otoczenie i zmienia sposób myślenia o dostępnych zasobach. Jednak bez państwowych rozwiązań instytucjonalnych, które będą wspierać ich rozwój, nie rozwiążą światowych problemów.

Zielone technologie – korzyści nie tylko dla środowiska

Zielone technologie są obecnie siłą napędową wzrostu gospodarczego. Oznaczają dążenie do rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów naturalnych, zapobieganiu degradacji środowiska oraz zachowaniu bioróżnorodności.

Zielone technologie to przede wszystkim wdrażanie innowacji technologicznych, ale także popularyzacja odnawialnych źródeł energii. To poprawa efektywności energetycznej, lepsze zarządzanie surowcami i odpadami. To także zmiana modelu konsumpcji, zrównoważona produkcja i organizacja pracy oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.

Ekorozwój znajduje się obecnie w centrum zainteresowania polityki Unii Europejskiej, zwłaszcza w kwestii stosowania instrumentów finansowych wobec państw członkowskich. Celem działań Unii Europejskiej jest stworzenie, na bazie ekologicznych rozwiązań technologicznych, przewagi konkurencyjnej w produkcji, rozwoju badań naukowych i wdrażaniu innowacji na skalę globalną.

Zielone technologie – wady i zalety

Nie sposób przecenić znaczenia zielonych technologii. Coraz chętniej przyciągają one nowych inwestorów. Warto jednak mieć świadomość zarówno ich niewątpliwych zalet, jak i kwestii, które wymagają uwagi i poprawy.

Zielone technologie pozwalają znacząco obniżać globalne zużycie energii. Korzystanie ze źródeł odnawialnych zmniejsza zanieczyszczenia powietrza i skutki globalnego ocieplenia. Wpływa na jakość gleb i wody, minimalizuje ilość odpadów, ale przede wszystkim oznacza realne oszczędności finansowe. Pozwala bardziej racjonalnie gospodarować naszymi zasobami i myśleć o prowadzonych biznesach w szerszej skali.

Niestety, zielone technologie to nadal wysokie wydatki „na start”. Koszt samych badań i wdrażania innowacyjnych rozwiązań może odstraszać. Firmy nadal boją się tego typu działań, nie dostrzegając w nich jedynej szansy na trwały rozwój.

  • Najwyższa pora, by każde przedsiębiorstwo zaczęło podejmować realne działania powodujące spowolnienie zmian klimatycznych. To nasz społeczny obowiązek. Stosowanie zielonych technologii to najważniejszy krok, jaki musimy teraz śmiało postawić – zauważa Grzegorz Putynkowski ekspert Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – Co ciekawe, największe, globalne firmy, nie są zbyt aktywne w tym sektorze, co śmiało mogą obecnie wykorzystać nowe, mniejsze start-upy, które bardziej elastycznie podchodzą do rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.