Whistleblowing – jak wybrać odpowiedni system?

0

Whistleblowing, czyli proces zgłaszania nieprawidłowości w organizacji jest powiązany z dyrektywami Unii Europejskiej. Aby zapewnić pracownikom ochronę w tym zakresie, warto wdrożyć odpowiedni system meldowania naruszeń w przedsiębiorstwach. Który z nich będzie dobrym rozwiązaniem? W tym poradniku znajdują się informacje na ten temat.

Czym jest whistleblowing?

Whistleblowing to proces, w którym pracownik, dostawca lub inna osoba zawiadamia o nieprawidłowościach lub nieetycznych działaniach, które mają miejsce w organizacji lub instytucji. Whistleblower może zgłaszać różnego rodzaju nieprawidłowości, takie jak:

  • nadużycia finansowe,
  • korupcja,
  • łamanie przepisów,
  • mobbing,
  • dyskryminacja
  • szkodliwe dla zdrowia lub bezpieczeństwa praktyki.

Whistleblowing – jaki system zgłaszania nieprawidłowości wybrać dla firmy?

Wybór odpowiedniego systemu zgłaszania nieprawidłowości dla firmy zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar firmy, branża, rodzaj nieprawidłowości, kultura organizacyjna i wiele innych. Jednym z nich jest opracowanie wewnętrznego systemuu zgłaszania nieprawidlowości.

Ta opcja umożliwia pracownikom zgłaszanie nieprawidłowości bezpośrednio do firmy, zwykle do wyznaczonej osoby lub zespołu. Wewnętrzny system ma wiele zalet, w tym to, że umożliwia szybką reakcję na nieprawidłowości, zapewnia dyskrecję i może być dopasowany do potrzeb konkretnej firmy. Aby taki system był skuteczny, pracownicy muszą czuć się bezpiecznie i chronieni przed represjami.

Firma może też zdecydować się na zewnętrzne linie wsparcia, które pozwalają pracownikom zgłaszać nieprawidłowości za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub internetu. Taka opcja może zapewnić pracownikom anonimowość i zapobiec ewentualnym represjom ze strony firmy, dzięki tzw. ochronie sygnalistów.

Jakie zalety gwarantuje system ochrony sygnalistów?

Ochrona sygnalistów, zwana również ochroną whistleblowerów, to zestaw działań i przepisów prawnych, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo i ochronę dla osób zgłaszających nieprawidłowości w miejscu pracy. Ochrona ta ma na celu zminimalizowanie ryzyka represji, jakie mogą spotkać sygnalistów, którzy decydują się ujawnić nieprawidłowości.

Ochrona sygnalistów jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, zachęca pracowników do zgłaszania nieprawidłowości, które inaczej mogłyby pozostać nieodkryte i stanowić zagrożenie dla organizacji lub społeczeństwa. Po drugie, pozwala pracownikom nauczyc się, że ujawnianie nieprawidłowości jest bezpieczne i ważne dla dobra organizacji i społeczeństwa.