Harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 rok już dostępny – 4,7 mld euro do zdobycia

0

Harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) na 2023 r. jest już dostępny dla beneficjentów. Pierwsze konkursy ruszą na początku lutego – poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2023 r. nabory w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG 2021-2027), w tym organizowane w trybie konkurencyjnym (27 naborów) oraz niekonkurencyjnym (16). 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oferują bogatą paletę konkursów adresowanych do wszystkich uprawnionych, czyli do firm, organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes. Nabory będą dotyczyły wszystkich obszarów, jakimi objęty jest ten program, w tym transformacji cyfrowej oraz innowacyjnych projektów, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki – podkreśla minister Grzegorz Puda.

Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie konkursów na ten rok wynosi prawie 4,7 mld euro (ok. 21 mld zł). To ok. 60% całego budżetu przeznaczonego na realizację tego programu w obecnej perspektywie finansowej.

Harmonogram będzie podlegał aktualizacji minimum raz na koniec każdego kwartału, obejmując kolejny kwartał. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby wprowadzenia zmian, Instytucja Zarządzająca będzie dokonywała dodatkowych aktualizacji dokumentu. 

Ponad połowa całego budżetu FENG 2021-2027, czyli 4,36 mld euro, zostanie przeznaczona na ścieżkę SMART.  To eksperymentalny i zupełnie nowy konkurs wspierający projekty B+R+I.  Konkursy z tej ścieżki będą skierowane do wszystkich przedsiębiorców i będą realizowane w formie wsparcia modułowego. To oznacza, że  sam przedsiębiorca będzie mógł decydować, co i w jakim zakresie zamierza zrealizować w ramach projektu. Obowiązkowy będzie tylko moduł B+R lub wdrożenie B+R. Poza tym decyzja, czy chce wspierać rozwój kompetencji, rozwiązania cyfrowe, infrastrukturę B+R, ekologiczne rozwiązania czy internacjonalizację będzie należeć do przedsiębiorcy.   

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 z budżetem w wysokości 7,9 mld euro jest największym krajowym programem, który wspiera innowacyjność w Unii Europejskiej.

Więcej informacji dotyczących programu FENG 2021-2027 można znaleźć na stronie internetowej www.poir.gov.pl.

Harmonogram FENG na 2023 rok w załączniku pod artykułem.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP