To, co dziś jest innowacją, jutro może okazać się standardem – jak zdobyć trwałą przewagę konkurencyjną?

0

Zbudowanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku przemysłowym to niełatwe zadanie. To, co dziś jest przewagą, jutro może okazać się standardem. Firmy muszą szukać innowacji, które pozwolą im się rozwijać i odnosić sukcesy. Nieoceniona w dążeniu do dominacji na rynku jest wiedza profesjonalistów z centrów R&D. Na czym może polegać ich wsparcie? Sprawdzamy.

Przewagę konkurencyjną można zdefiniować jako osiągnięcie przez dane przedsiębiorstwo wyższej pozycji w branży niż większość rywali rynkowych. Innymi słowy, jest to zespół pewnych czynników, które plasują firmę na lepszej, uprzywilejowanej pozycji. Ideą wykreowania przewagi jest uzyskanie konkretnych korzyści dla firmy. Może być to m.in. generowanie wyższych zysków czy zdobycie większego udziału w danym rynku.

Przewaga konkurencyjna to klucz do sukcesu

Przewaga konkurencyjna nie bierze się znikąd. Jest wynikiem starannie zaplanowanego modelu biznesowego i może dotyczyć wybranego obszaru działalności. Badacz zagadnień marketingowych, Zdzisław Pierścionek, wyróżnia trzy koncepcje budowania konkurencyjności: konkurowanie w obszarze kosztów, jakości i wykorzystanie pozycji lidera w danej dziedzinie.

Duży wpływ na proces kreowania dominacji na rynku ma kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, czyli wiedza, nabyte doświadczenie, patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, kompetencje pracowników itd. Szczególne znaczenie w procesie mają innowacje. Wierzymy, że innowacyjne rozwiązania technologiczne mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej firm z branży przemysłowej – mówi Grzegorz Putynkowski, Prezes Zarządu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu. – Naszym celem jest tworzyć technologie lepszego jutra, które przełożą się na realne korzyści ekonomiczne i biznesowe dla naszych partnerów – dodaje.

Innowacyjne pomysły filarem rozwoju przedsiębiorstwa

Innowacja to tworzenie unikalnych rozwiązań, które – wprowadzone do biznesu – mają przynieść pewne korzyści bądź zaspokoić dotąd niezaspokojone lub zaspokojone w niedostatecznym stopniu potrzeby. Stworzenie koncepcji innowacji i jej efektywny transfer do otoczenia gospodarczego i przemysłowego to wymagające zadanie. Pomoc doświadczonego partnera jest nieoceniona w tym zakresie.

CBRTP funkcjonuje jako komercyjne centrum R&D. Dostarczamy partnerom przemysłowym innowacyjne rozwiązania technologiczne, które mogą generować oszczędności w konkretnych procesach, zwiększać wydajność parku maszynowego i wspierać budowanie przewagi konkurencyjnej – podkreśla Grzegorz Putynkowski z CBRTP – Wierzymy, że najlepsze efekty przynosi kompleksowe działanie. Prowadzimy niezbędne prace badawcze, budujemy projekty, organizujemy finansowanie, wdrażamy zaproponowane rozwiązania i rozliczamy projekt według przyjętych założeń.

Innowacyjność można budować na różne sposoby. Na współczesnym, mocno rozwiniętym rynku doskonale sprawdza się inżynieria materiałowa, czyli dziedzina nauki i techniki, łącząca elementy fizyki, matematyki, chemii i biologii. W tworzeniu innowacji wykorzystuje się m.in. nanomateriały, czyli materiały, składające się z regularnych struktur o długości od 1 do 100 nanometrów. Nanotechnologie pozwalają otrzymywać tworzywa o składzie i właściwościach niemożliwych do uzyskania innymi metodami.

Znaczenie analizy biznesowej w budowaniu przewagi konkurencyjnej

Profesjonalne centrum R&D zawsze dąży do tego, żeby jak najlepiej poznać klienta. Szczegółowa analiza biznesowa odgrywa bowiem dużą rolę w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej. Pod pojęciem analizy kryje się dokładne rozpoznanie potrzeby, zapisanie jej w formie konkretnych wymagań oraz zaproponowanie potencjalnych rozwiązań i rekomendacja najlepszego z nich. Analiza biznesowa umożliwia przygotowanie trafnej strategii kreowania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Kompleksowa pomoc ekspertów z centrum R&D to klucz do sukcesu na rynku. Budowa konkurencyjności biznesu w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne to przyszłość firm z branży przemysłowej.