PANA: dzisiaj konferencja „Ład Korporacyjny 2022” w formule online

0

17 listopada odbędzie się konferencja „Ład korporacyjny 2022”, której celem jest pobudzenie dyskusji o receptach na nadchodzące, trudne czasy i możliwy globalny kryzys gospodarczy – poinformował Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, organizującej to wydarzenie. „Poprzez nasze działania chcemy wspierać budowanie stabilnych przedsiębiorstw, które będą miały instrumenty konieczne do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym” – powiedział.

„Uważam, że wszystkie instytucje państwowe, których zakres działania dotyczy szeroko pojętego rynku, konsumentów oraz inwestorów, powinny ramię w ramię współpracować w wypracowaniu recept na nadchodzące trudne czasy i możliwy globalny kryzys gospodarczy. Należy wykorzystywać wszelkie dostępne możliwości” – wskazywał Marcin Obroniecki, uzasadniając organizację konferencji.

Konferencja jest zaadresowana do wszystkich zainteresowanych gospodarką i edukacją finansową, a udział w niej jest bezpłatny.

„Będziemy poruszać tematy ważne z punktu widzenia inwestorów (w tym omówimy kwestię ładu korporacyjnego w mniejszych firmach – poza rynkiem podstawowym GPW), menedżerów, pracowników przedsiębiorstw, wszelkich sygnalistów, instytucji państwowych oraz instytucji finansowych” – mówił prezes PANA.

Do obowiązków PANA należy m.in. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich i właśnie w ramach tych ustawowych zadań agencja realizuje kolejną edycję konferencji.

„Chcemy dać bazę do budowania stabilnych instytucji, które będą miały narzędzia do odpierania kryzysów. Mówiąc nieco poetycko, ład korporacyjny może być takim drogowskazem, czy też busolą, która może pozwolić ominąć rafy niekorzystnych zjawisk gospodarczych” – wyjaśnił Marcin Obroniecki.

Wśród panelistów będą wykładowcy akademiccy, przewodniczący komitetów audytu w spółkach giełdowych, członkowie rad nadzorczych, menedżerowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządu zawodowego. Nie zabraknie również zagranicznych gości, globalnie uznanych ekspertów w zakresie ładu korporacyjnego, takich jak Francine McKenna z uniwersytetu w Pensylwanii czy Matt Kelly, prowadzący portal Radical Compliance. Połączy się również uznawany za jednego z najbardziej wpływowych prawników w USA profesor John C. Coffee, dyrektor Centrum Ładu Korporacyjnego w Columbia Law School.

Według prezesa PANA stosowanie zasad ładu korporacyjnego przez przedsiębiorstwa jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki.

„Jeżeli chcemy mieć rozwijającą się gospodarkę i firmy, które będą podbijać globalne rynki, to musimy dbać o to, żeby w tych firmach była odpowiednia kultura w zakresie przejrzystości działania i zarządzania, rzetelności w raportowaniu, a także poszanowanie praw mniejszościowych akcjonariuszy i innych inwestorów” – podkreślił Marcin Obroniecki. Jak zaznaczył, historia gospodarcza największych światowych przedsiębiorstw pokazuje, że dla ich sukcesu ważne były zarówno odpowiednia strategia biznesowa, jak i respektowanie zasad ładu korporacyjnego.

Prezes PANA zwrócił też uwagę na to, jak istotny w ładzie korporacyjnym jest aspekt etyczny, stanowiący punkt wyjścia do dobrych praktyk.

„Właściwie stosowany ład korporacyjny utrudnia wykonywanie malwersacji finansowych, na których mogą tracić inwestorzy. To jest korzyść ze stosowania ładu korporacyjnego, którą podkreślamy w naszych działaniach – może on zredukować potencjał potencjalnych nadużyć finansowych oraz potencjalnych nadużyć” – tłumaczył Obroniecki i dodał, że u podstaw najbardziej głośnych afer finansowych ostatnich lat często stał właśnie brak poszanowania dla ładu korporacyjnego.

Więcej informacji na temat konferencji „Ład Korporacyjny” oraz formularz rejestracji znajduje się na tronie internetowej pana.gov.pl. Ład korporacyjny to wszechstronne zagadnienie, na które ma wpływ wiele czynników oraz interesariuszy.

Źródło informacji: PAP MediaRoom