Czujniki magnetyczne – wszystko co powinieneś o nich widzieć

0

Czujniki magnetyczne, potocznie nazywane kontaktronami, to proste, ale skuteczne urządzenia o licznych zastosowaniach. Wykorzystywane są między innymi w automatyce przemysłowej, samochodach i domach. Gdy drzwi lub okno zostaną otwarte bez pozwolenia, uruchamiany jest alarm. Czujniki magnetyczna są jednym z ważniejszych elementów każdego systemu alarmowego znajdującego się w budynku

Czujniki magnetyczne, potocznie nazywane kontaktronami, to proste, ale skuteczne urządzenia o licznych zastosowaniach. Wykorzystywane są między innymi w automatyce przemysłowej, samochodach i domach. Gdy drzwi lub okno zostaną otwarte bez pozwolenia, uruchamiany jest alarm. Czujniki magnetyczna są jednym z ważniejszych elementów każdego systemu alarmowego znajdującego się w budynku

Zasada działania czujnika

Kontaktron to urządzenie składające się z magnesu i czujnika. Gdy magnes łączy się z czujnikiem, styki są zwarte. Gdy czujnik jest odsunięty od magnesu, styki są rozwarte i obwód jest otwarty. Czujnik magnetyczny o połączeniach normalnie otwartych (NO) to taki, w którym magnes oddziałuje na czujnik kontaktronowy, powodując jego otwarcie. Gdy magnes przestaje oddziaływać na czujnik kontaktronowy, styki zamykają się w wyniku działania pola magnetycznego. Krótko mówiąc czujnik magnetyczny służy do określenia, czy elementy, z których jest zbudowany, są połączone stykają się czy nie.

Mocowanie czujnika magnetycznego

Czujniki magnetyczne mogą być łatwo montowane lub osadzane w elementach nieferromagnetycznych. Wielkość wysunięcia czujnika ponad powierzchnię, w której jest osadzony, nie ma wpływu na jego czułość. W przypadku materiałów ferromagnetycznych, czujnik musi być jednak wysunięty jak najdalej ponad powierzchnię materiału ferromagnetycznego. Aby zwiększyć zasięg czujnika, należy zastosować niemagnetyczną warstwę izolacyjną (dielektryk) pomiędzy czujnikiem a ferromagnesem. Gdy magnes przylega do ferromagnetycznej powierzchni, pole magnetyczne ulega osłabieniu lub wzmocnieniu, zmieniając zakres działania czujnika. Jeśli pomiędzy magnesem a czujnikiem znajdzie się przedmiot z materiału nieferromagnetycznego, zachowanie czujnika pozostanie taka sama. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeśli między czujnikiem a magnesem znajdzie się obiekt ferromagnetyczny, wówczas nastąpi zakłócenie pracy czujnika.

Zastosowanie czujników magentycznych

Czujniki magnetyczne to urządzenia wykorzystywane w układach automatyki, sterowania oraz zabezpieczeń. Prosty czujnik z kontaktronem może być używany jako część systemu alarmowego, ale bardziej zaawansowany czujnik gwarantuje szerszy zakres zastosowań. Na przykład czujnik Halle’a ze specjalnie zdefiniowanym zakresem pomiarowym może wykryć obiekt nawet w trudnych warunkach środowiskowych (gdzie standardowe czujniki optyczne lub indukcyjne zawiodłyby).