Home LifeStyle Na czym polegają badania nieniszczące NDT?

Na czym polegają badania nieniszczące NDT?

0

W halach produkcyjnych i przemysłowych dochodzić może do różnych usterek. Mowa tu choćby o mikropęknięciach, naruszeniach konstrukcji czy o pojawieniu się korozji. Ważne jest, aby takie usterki wykrywać tak szybko, jak jest to możliwe. W tym pomóc mogą właśnie badania nieniszczące NDT. Na czym polegają, kiedy się je wykonuje i jakie przynoszą korzyści?

Na czym polegają badania NDT?

Badania, o których mowa przeprowadzane są na metalowych elementach konstrukcji, a także urządzeń przemysłowych. Ich celem jest wykrycie wszelkich wad. W przypadku badań nieniszczących wykorzystywana jest technologia nieingerująca w strukturę materiału. Oznacza to, że w wyniku badania nie dochodzi do żadnych zmian. Wszelkie pęknięcia i ubytki w strukturze metalu mogą w znaczący sposób doprowadzić do uszkodzenia całej konstrukcji. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie badań nieniszczących NDT, taki jak np. https://de-tech.pl/badania-nieniszczace-ndt/.

W jakim celu wykonywane są badania nieniszczące NDT?

Jak wspomniano, celem badań nieniszczących NDT jest wykrycie wszelkich wad w metalowych konstrukcjach i urządzeniach. Dzięki badaniu możliwa jest właściwa ocena trwałości materiału i jego przydatności. Szybkie wykrycie wad pozwala na wprowadzenie odpowiednich prac naprawczych. Pamiętać trzeba, że jeśli wady nie będą wykrywane, to doprowadzać będą do coraz większych uszkodzeń konstrukcji. To z kolei wiązać się będzie z jeszcze większymi kosztami związanymi z koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych. Dlatego istotne jest, aby badania nieniszczące NDT przeprowadzane były systematycznie.

Jakie korzyści wiążą się z badaniami nieniszczącymi?

Systematyczne wykonywanie badań nieniszczących NDT maszyn i konstrukcji stalowych wiąże się z konkretnymi i wymiernymi korzyściami. Przede wszystkim pozwalają one na wyeliminowanie dodatkowych kosztów, które należałoby ponieść w związku z ewentualną awarią. Im szybciej usterka zostanie wykryta, tym łatwiej i taniej będzie można ją naprawić. Dzięki badaniom uzyskać można także bardzo dokładny opis parametrów materiału. Mowa tu o jego grubości, składzie i gęstości. Co oczywiście równie ważne, dzięki badaniom nieniszczącym można mieć pewność, że wszyscy pracownicy pracują w warunkach bezpiecznych.

Kto wykonie badania nieniszczące NDT?

Badania NDT wykonywane są przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy zatrudniające ekspertów posiadających certyfikat UDT. Poza wymaganymi uprawnieniami wykonawcy badań nieniszczących dysponować muszą specjalistycznym sprzętem. Warto na te wszystkie elementy zwrócić uwagę wybierając konkretnego wykonawcę badań.

NO COMMENTS

Exit mobile version