Na czym polegają badania nieniszczące NDT?

0

W halach produkcyjnych i przemysłowych dochodzić może do różnych usterek. Mowa tu choćby o mikropęknięciach, naruszeniach konstrukcji czy o pojawieniu się korozji. Ważne jest, aby takie usterki wykrywać tak szybko, jak jest to możliwe. W tym pomóc mogą właśnie badania nieniszczące NDT. Na czym polegają, kiedy się je wykonuje i jakie przynoszą korzyści?

Na czym polegają badania NDT?

Badania, o których mowa przeprowadzane są na metalowych elementach konstrukcji, a także urządzeń przemysłowych. Ich celem jest wykrycie wszelkich wad. W przypadku badań nieniszczących wykorzystywana jest technologia nieingerująca w strukturę materiału. Oznacza to, że w wyniku badania nie dochodzi do żadnych zmian. Wszelkie pęknięcia i ubytki w strukturze metalu mogą w znaczący sposób doprowadzić do uszkodzenia całej konstrukcji. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie badań nieniszczących NDT, taki jak np. https://de-tech.pl/badania-nieniszczace-ndt/.

W jakim celu wykonywane są badania nieniszczące NDT?

Jak wspomniano, celem badań nieniszczących NDT jest wykrycie wszelkich wad w metalowych konstrukcjach i urządzeniach. Dzięki badaniu możliwa jest właściwa ocena trwałości materiału i jego przydatności. Szybkie wykrycie wad pozwala na wprowadzenie odpowiednich prac naprawczych. Pamiętać trzeba, że jeśli wady nie będą wykrywane, to doprowadzać będą do coraz większych uszkodzeń konstrukcji. To z kolei wiązać się będzie z jeszcze większymi kosztami związanymi z koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych. Dlatego istotne jest, aby badania nieniszczące NDT przeprowadzane były systematycznie.

Jakie korzyści wiążą się z badaniami nieniszczącymi?

Systematyczne wykonywanie badań nieniszczących NDT maszyn i konstrukcji stalowych wiąże się z konkretnymi i wymiernymi korzyściami. Przede wszystkim pozwalają one na wyeliminowanie dodatkowych kosztów, które należałoby ponieść w związku z ewentualną awarią. Im szybciej usterka zostanie wykryta, tym łatwiej i taniej będzie można ją naprawić. Dzięki badaniom uzyskać można także bardzo dokładny opis parametrów materiału. Mowa tu o jego grubości, składzie i gęstości. Co oczywiście równie ważne, dzięki badaniom nieniszczącym można mieć pewność, że wszyscy pracownicy pracują w warunkach bezpiecznych.

Kto wykonie badania nieniszczące NDT?

Badania NDT wykonywane są przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy zatrudniające ekspertów posiadających certyfikat UDT. Poza wymaganymi uprawnieniami wykonawcy badań nieniszczących dysponować muszą specjalistycznym sprzętem. Warto na te wszystkie elementy zwrócić uwagę wybierając konkretnego wykonawcę badań.