Obowiązkowe badania dla kierowców- co warto wiedzieć

0

Każda osoba, która ubiega się o prawo jazdy po raz pierwsze, jak i ci kierowcy, którzy chcą przedłużyć jego ważność, ma obowiązek odbycia obowiązkowych badań. Ich pozytywny wynik jest warunkiem, aby uzyskać zgodę na uczestnictwo w kursie, a na późniejszym etapie na podejście do egzaminu. Aby badania kierowców przebiegły sprawnie i nie wywoływały niepotrzebnego stresu, warto wcześniej zapoznać się ich przebiegiem.

Jak przygotować się do badań dla kierowców?

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do biura i ustalenie konkretnego terminu wizyty. Na ty pierwszym etapie pracownicy biura poinformują o koszcie wizyty lekarskiej oraz o tym, co należy zabrać, aby badanie lekarskie na prawo jazdy przebiegło bez zbędnych koligacji. Czas całej wizyty zazwyczaj wynosi ok. 30 minut, a standardowy koszt to 200 zł. Koniecznie należy zabrać ważny dokument tożsamości z numerem PESEL oraz ewentualną dokumentację lekarską związaną np. z zażywanymi lekami, czy schorzeniami, które mogą być przeciwskazaniem do prowadzenia samochodu.
Osoba ubiegająca się o zaświadczenie umożliwiające uzyskania prawa jazdy na początku wizyty zobowiązana jest wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia. O samego badania nie trzeba się w szczególny sposób przygotowywać, jednak kategorycznie zabrania się przybycia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Jak przebiega badanie dla kierowców?

Przebieg badania na prawo jazdy jest praktycznie w każdym przypadku taki sam. Jego podstawą jest badanie wzroku oraz innych narządów, których sprawność jest istotna z punktu widzenia użytkowników ruchu drogowego. Lekarz orzecznik ocenia także, stan psychiczny badanego oraz ewentualne objawy świadczące o uzależnieniu od alkoholu czy narkotyków. W sytuacji, gdy lekarz zauważy jakieś nieprawidłowości, może skierować kandydata do lekarza specjalisty. 

Jeszcze kilka ważnych informacji

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania, lekarz orzecznik wypisuje odpowiednie zaświadczenie. Może na nim umieścić zapis w postaci specjalnego kodu, że np. prowadzenie samochodu tylko w okularach lub soczewkach. Z zaświadczeniem, wnioskiem i zdjęciem zainteresowana osoba udaje się do wydziału komunikacji, gdzie otrzymuje numer PKK. Jego uzyskanie jest niezbędne do rozpoczęcia dalszej procedury w celu przedłużenia lub uzyskania nowego prawa jazdy.Obecne przepisy przewidują, że prawo każdy można otrzymać maksymalnie na okres 15 lat. Do egzaminu mogą podchodzić tylko i wyłącznie osoby dorosłe, jednak już po ukończeniu 17 lat i dziewięciu miesięcy zainteresowana osoba może zapisać się na kurs.