W europarlamencie debata ws. krajowych planów odbudowy z Radą UE i Komisją Europejską

0

W środę europosłowie będą dyskutować o tym, czy krajowe plany naprawcze osiągają uzgodnione cele, a także o sytuacji w krajach, których plany nie zostały jeszcze zatwierdzone.

Podczas debaty europosłowie mają pytać, czy krajowe plany naprawcze w pełni realizują uzgodnione cele w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji, a także zatrudnienia i polityki społecznej, takiej jak opieka zdrowotna i edukacja. Posłowie do PE mają też podkreślić, że czas na wdrożenie reform i inwestycji jest coraz krótszy, oczekując rozwiązań w krajach, które pozostają w tyle.

Służby prasowe PE wskazały, że eurodeputowani mają również zwrócić uwagę na brak widocznych postępów w rozmowach z rządami Węgier i Polski, gdyż „żaden z nich nie odniósł się do obaw dotyczących praworządności i ataków na sądownictwo, nadrzędności prawa UE, zamówień publicznych, korupcji i nierównego traktowania mniejszości”.

Obecnie zatwierdzono 22 z 26 przedłożonych krajowych planów odbudowy. Plan holenderski nie został jeszcze przedłożony, a Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier, Polski, Szwecji i Bułgarii. Prefinansowanie w wysokości 52,3 mld euro zostało już wypłacone 17 państwom członkowskim. Oczekuje się, że Hiszpania będzie pierwszym państwem członkowskim, które otrzyma 10 mld euro grantów z Instrumentu na rzecz odbudowy (RRF), ponieważ Komisja Europejska oceniła, że kraj ten osiągnął większość kluczowych etapów związanych z pierwszym wnioskiem o płatność.

Źródło informacji: PAP MediaRoom