Jak rozpocząć prace badawczo-rozwojowe w firmie?

0

W jakim zakresie i na jakich zasadach nowa perspektywa będzie dofinansowywać innowacje? Jaka jest aktualna oferta wsparcia skierowana do polskich przedsiębiorców? Jak znaleźć pomysł na innowację, a następnie ją wdrożyć? To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas bezpłatnej konferencji „Jak rozpocząć prace badawczo-rozwojowe w firmie?”, która odbędzie się 30 września 2021 roku w formule online w ramach projektu Innovation Coach.

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy już rozwijają lub w najbliższej przyszłości zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną, jak również planują aplikować o fundusze europejskie na B+R. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nadrzędnym celem wydarzenia jest ukazanie możliwości wsparcia aktywności badawczej i innowacyjnej przedsiębiorstw, a w efekcie pogłębienia współpracy między nauką a biznesem.

Agenda konferencji obejmie następujące zagadnienia:

• aktualna oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w tym instrument STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt);

• główne założenia programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG);

• założenia i zasady aplikowania do programu ramowego badań i innowacji UE Horyzont Europa;

• dofinansowanie na przygotowanie projektów europejskich w ramach konkursu Granty na Eurogranty;

• szczegółowa oferta projektu Innovation Coach wraz z historiami sukcesu uczestników;

• interaktywny warsztat z kreacji innowacyjnych pomysłów.

Wydarzenie będzie doskonałą przestrzenią networkingową umożliwiającą poznanie oferty instytucji wspierających przedsiębiorstwa, jak również budowanie sieci kontaktów do dalszej współpracy wśród przedsiębiorców.

Innovation Coach to kompleksowa bezpłatna usługa wsparcia polskich przedsiębiorców w pierwszych krokach na drodze do innowacji. Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem branżowym przedsiębiorcy mają szansę wykreować pomysł na wdrożenie innowacji oraz pozyskać wiedzę o sfinansowaniu takiej działalności. Warunkiem uczestnictwa w coachingu innowacji jest brak doświadczenia w realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz pozyskiwaniu funduszy publicznych na ten cel. Firma musi być także zarejestrowana w Polsce.

Organizatorem projektu Innovation Coach jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Dokładny program konferencji i rejestracja pod linkiem: https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/73-jak-rozpoczac-prace-badawczo-rozwojowe-w-firmie-czwartek-30-wrzesnia-1000-1530.

Konferencja dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło informacji: CPB UE