14,2 mld euro na wspieranie krajów aspirujących do członkostwa w UE

0

Parlament Europejski dał zielone światło nowej generacji Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III), która wesprze siedem krajów w wypełnianiu zobowiązań na rzecz przyszłego członkostwa w UE. Budżet IPA to ponad 14 mld euro.

Pomoc skierowana jest do: Albanii, Bośni Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii i Turcji. Jest ona przeznaczona na wdrażanie reform, niezbędnych dla wejścia do Unii Europejskiej.

„Dzięki IPA III i historycznemu budżetowi przekraczającemu 14 miliardów euro, UE potwierdza swoje stałe zaangażowanie na drodze tych krajów do integracji europejskiej. Programowanie i zarządzanie instrumentem zostało ulepszone, aby ułatwić alokację inwestycji w niezbędne reformy i oferuje możliwości tworzenia miejsc pracy, poprawy infrastruktury oraz zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności regionu” – powiedziała współsprawozdawczyni Željana Zovko (S&D Chorwacja).

Środki z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej rozłożone są na lata 2021-2027. IPA III ma wspierać realizację reform politycznych, instytucjonalnych, prawnych, administracyjnych, społecznych i gospodarczych, które są wymagane dla przestrzegania wartości obowiązujących w UE oraz dostosowywania się tych krajów do zasad, norm i polityki wspólnoty.

„Nowa generacja IPA wzmocni demokratyczną, normatywną i społeczno-gospodarczą transformację kandydatów do UE. Umożliwia bardziej inteligentne, lepiej ukierunkowane, bardziej widoczne i trwałe wsparcie dla krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących na ich drodze do UE. Dzięki dzisiejszemu porozumieniu udało nam się zapewnić strategiczne, warunkowe i widoczne finansowanie, które pomoże i pomoże przekształcić kraje objęte procesem rozszerzenia w obliczu wspólnych wyzwań” – ocenił współsprawozdawca, Tonino Picula (S&D Chorwacja).

Finansowanie z funduszu może ulec zmianie lub zostać zawieszone w przypadku, gdy w danym kraju dojdzie do pogorszenia sytuacji, związanej z poszanowaniem podstawowych wartości: demokracji praw człowieka i praworządności. Otrzymanie środków będzie uzależnione od respektowania tych wartości.

Nowy Instrument Pomocy Przedakcesyjnej będzie oparty na wynikach. Będzie realizował cele na rzecz ochrony klimatu, środowiska, praw człowieka i równości płci. IPA III oznacza lepszą koordynację działań darczyńców i większe zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych.

Parlament Europejski zapewni ze swej strony swój udział w określaniu niektórych celów i priorytetów tematycznych instrumentu. Dotyczy to procedury aktów delegowanych i regularnego dialogu geopolitycznego z Komisją Europejską.

Po podpisaniu rozporządzenia będzie ono obowiązywało z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej pierwszej generacji uruchomiony został w 2007 r. Kolejny – IPA II – zaczął działać w 2014 r. Kraje objęte pomocą w ramach projektu kwalifikują się również do finansowania w ramach Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej (NDICI/Globalna Europa).

jjk

Źródło informacji: EuroPAP News