Rzecznik Finansowy zacieśnia współpracę z Irlandią i europejskim FIN-NETem

0

Rzecznicy Finansowi Polski – prof. Mariusz Golecki oraz Irlandii – Ger Deering zadeklarowali podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu (7-9 września 2021 r.) zacieśnienie współpracy w celu wzmocnienia ochrony konsumentów z obu krajów na rynkach finansowych.

Fot. PAP/S. Leszczyński (1)Rzecznicy Finansowi Polski – prof. Mariusz Golecki oraz Irlandii – Ger Deering zadeklarowali podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu (7-9 września 2021 r.) zacieśnienie współpracy w celu wzmocnienia ochrony konsumentów z obu krajów na rynkach finansowych.

Jak podkreślił prof. Golecki, współpraca z irlandzkim rzecznikiem jest dla Polski istotna, ponieważ Ger Deering jest przewodniczącym INFO Network, czyli sieci podmiotów i organizacji zajmujących się rozwiązywaniem sporów między konsumentami a instytucjami finansowymi na wielu światowych rynkach.

Polski rzecznik zapowiedział, że zamierza aktywnie włączać się w działalność w skali europejskiej – na forum organizacji FIN-NET, w której prace również zaangażowany jest Rzecznik Finansowy Irlandii.

„Od dłuższego czasu w całej Europie toczą się dyskusje, w jaki sposób bardziej skutecznie chronić klientów instytucji finansowych” – mówił dziennikarzom Mariusz Golecki.

W tym kontekście obaj rzecznicy wskazywali na kwestie związane z obsługą 20-tysięcznej Polonii w Irlandii oraz obywateli irlandzkich w Polsce.

„Istotne jest dla nas, aby zarówno Polacy, jak i Irlandczycy mogli swobodnie przemieszczać się pomiędzy krajami” – mówił Ger Deering. Zwrócił m.in. uwagę na konieczność egzekwowania prawa do irlandzkiej emerytury dla Polaków powracających do ojczyzny po kilkunastu latach pracy w Irlandii.

„Są przepisy europejskie, które to regulują, jednak nie zawsze jest to takie proste w praktyce” – mówił irlandzki rzecznik.

Według niego, konieczne jest zapewnienie w skali całej Europy poczucia bezpieczeństwa dla konsumentów, którzy chcą korzystać z usług finansowych poza krajami zamieszkania.

Ponadto jednym z wyzwań dla państw europejskich są tzw. nieautoryzowane transakcje, zwłaszcza transgraniczne, i związane z nimi przestępstwa – wyłudzenia i oszustwa.

Według prof. Goleckiego, doświadczenia irlandzkiej instytucji Rzecznika Finansowego są ważne dla strony polskiej również z uwagi na to, że po 6 latach istnienia urzędu Rzecznika Finansowego w Polsce należy rozważyć rozszerzenie i wzmocnienie jego kompetencji. A Rzecznik Finansowy w Irlandii ma uprawnienia m.in. do prowadzenia mediacji i rozstrzygania sporów, przejmując częściowo kompetencje sądów.

Źródło informacji: PAP MediaRoom