PE o ustanowieniu Rady Handlu i Technologii UE-USA: Historyczny krok

0
© European Union 2020 – Source : EP

Historycznym krokiem krok w kierunku ułożenia cyfrowej przyszłości planety w zgodzie z zasadami demokracji nazwał ustanowienie Rady Handlu i Technologii (TTC) rumuński eurodeputowany Dragoș Tudorache, przewodniczący specjalnej komisji PE ds. sztucznej inteligencji w epoce cyfrowej (AIDA). Podkreślił też, że TTC umożliwi UE i USA ustalenie globalnych standardów zgodnie ze wspólnymi wartościami.

Podczas szczytu UE-USA 15 czerwca 2021 r. przywódcy uzgodnili m.in. powołanie Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA, której celem będzie koordynacja, poszukiwanie wspólnej płaszczyzny i wzmocnienie globalnej współpracy w dziedzinie technologii. TTC obejmie grupy robocze zajmujące się współpracą w zakresie standardów technologicznych dotyczących sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i innych powstających technologii.

„Szczyt UE-USA to nic innego jak reset świata i historyczny krok w kierunku ułożenia cyfrowej przyszłości planety w zgodzie z zasadami demokracji” – powiedział rumuński eurodeputowany Dragoș Tudorache, przewodniczący specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego ds. sztucznej inteligencji w epoce cyfrowej (AIDA).

„UE i USA tworzą najdłużej istniejący i najważniejszy sojusz we współczesnym świecie. U jego podstaw leży wspólny zestaw fundamentalnych wartości, które spajają nasze społeczeństwa: demokracja, praworządność, prawa człowieka, wolność jednostki. W ostatnich latach wartości te zostały zakwestionowane. Zagrażają im takie zjawiska jak masowa inwigilacja obywateli ze strony państwa, programy masowej oceny społecznej i oparte na technologii ataki na podstawowe filary demokracji. Coraz silniejsze i bardziej wyrafinowane ataki cybernetyczne i hybrydowe, są przejawami globalnej walki o przyszłość świata. Dziś UE i USA postanowiły połączyć siły, aby zabezpieczyć demokratyczny rdzeń cyfrowej przyszłości” – stwierdził Tudorache.

„Witam z zadowoleniem ustanowienie Rady ds. Handlu i Technologii, nie tylko ze względu na jej strategiczne znaczenie dla naszych gospodarek i stosunków handlowych, ale także ze względu na jej zasięg i wizję. Dzięki bliższej współpracy opracujemy najnowocześniejsze technologie zgodnie z naszymi wspólnymi wartościami i ustanowimy globalne standardy do naśladowania przez świat, przesuniemy granice innowacji i utrzymamy nasze wspólne globalne przywództwo technologiczne, a także zrównoważymy krytyczne łańcuchy dostaw, aby zmniejszyć nasze podatności i zwiększyć naszą odporność” – powiedział.

Tudorache podkreślił też odpowiedzialność spoczywającą obecnie na Parlamencie Europejskim.

„Teraz musimy wykonać swoją część pracy. Działania wykonawcze należy wzmocnić silnym i spójnym wymiarem parlamentarnym – aby zapewnić zbieżność przepisów ponieważ dobro naszych obywateli znajduje się w centrum naszego wspólnego światopoglądu. AIDA konsekwentnie współpracuje z Kongresem w kwestiach związanych z jego mandatem i będzie to robić w coraz bardziej ustrukturyzowany sposób. Ponieważ sztuczna inteligencja jest kluczowym elementem cyfrowej przyszłości, jestem przekonany, że będzie odgrywać znaczącą rolę w TTC i rodzącym się sojuszu demokracji cyfrowych” – dodał.

mam/

Źródło informacji: EuroPAP News

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here