PE poważnie zaniepokojony prawami człowieka w Czadzie, na Haiti i w Azerbejdżanie

0
European Union, 2018

Eurodeputowani przyjęli trzy rezolucje w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Czadzie i na Haiti oraz sytuacji jeńców ormiańskich w Azerbejdżanie.

Jeńcy wojenni po ostatnim konflikcie między Armenią a Azerbejdżanem

Parlament Europejski wyraził ubolewanie z powodu przemocy, która miała miejsce podczas ostatniej wojny między Armenią a Azerbejdżanem w rejonie Górskiego Karabachu między 27 września a 10 listopada ubiegłego roku. Europosłowie wyrazili również poważne zaniepokojenie „wiarygodnymi doniesieniami” o przetrzymywaniu w poniżających warunkach i torturowaniu jeńców ormiańskich i innych jeńców wojennych przez Azerbejdżan od zakończenia aktywnych działań wojennych.

Europosłowie wezwali rząd tego kraju do przedstawienia wyczerpujących list wszystkich osób przetrzymywanych w związku z konfliktem zbrojnym oraz do podania informacji o ich miejscu pobytu i stanie zdrowia oraz listy osób zmarłych w niewoli.

W rezolucji PE domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów armeńskich, zarówno wojskowych, jak i cywilnych, przetrzymywanych przez Azerbejdżan w trakcie i po zakończeniu konfliktu oraz powstrzymania się od arbitralnego przetrzymywania ludzi w przyszłości.

Rezolucja została przyjęta 607 głosami za, przy 27 głosach przeciw i 54 wstrzymujących się.

Sytuacja w Czadzie

Europosłowie potępili zabójstwo prezydenta Czadu Idrissa Deby oraz niosącą śmierć niedawną przemoc grup zbrojnych w regionie. 20 kwietnia tego roku Deby, który był u władzy przez 31 lat, zginął w militarnej konfrontacji z ugrupowaniami rebeliantów, dzień po ogłoszeniu go zwycięzcą wyborów prezydenckich.

Parlament Europejski potępił również przejęcie władzy przez wojsko dokonane przez Tymczasową Radę Wojskową (TMC) w Czadzie po śmierci prezydenta Deby’ego, a także zawieszenie konstytucji kraju i rozwiązanie rządu.

W rezolucji wezwano Tymczasową Radę Wojskową do zapewnienia swobodnego i szybkiego powrotu do porządku konstytucyjnego oraz zagwarantowania poszanowania wartości demokratycznych, zwracając jednocześnie uwagę na niedawne powołanie cywilnego rządu tymczasowego, z członkami niektórych grup opozycyjnych, jako pierwszego kroku w tym kierunku.

Rezolucja została przyjęta 635 głosami za, przy 27 głosach przeciw i 31 wstrzymujących się.

Sytuacja na Haiti

Parlament Europejski wezwał ponadto władze Haiti do zorganizowania „wolnych, uczciwych, przejrzystych i wiarygodnych” wyborów parlamentarnych, lokalnych i prezydenckich oraz do zagwarantowania trwałego bezpieczeństwa podczas tych procesów wyborczych.

W rezolucji stwierdzono, że ​​nieprzeprowadzenie wyborów w październiku 2020 r. zapoczątkowało rządy dekretem, a doniesienia o nieudanych próbach zamachu stanu wskazują na rosnącą niestabilność polityczną i społeczną w kraju. Opozycja polityczna i organizacje społeczeństwa obywatelskiego twierdzą, że mandat prezydenta Haiti Jovenela Moise wygasł 6 lutego tego roku, zgodnie z orzeczeniem Najwyższej Rady Sądownictwa Haiti, i nalegają na powołanie tymczasowego prezydenta. Jednak prezydent Moise jak dotąd odmówił ustąpienia.

Europosłowie potwierdzili również swoje głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją humanitarną, polityczną i bezpieczeństwa na Haiti oraz stanowczo potępili wszelkie przypadki łamania praw człowieka i akty przemocy, zwłaszcza wzrost liczby porwań, handlu dziećmi do Republiki Dominikany, zabójstw i gwałtów.

Rezolucja została przyjęta 639 głosami za, przy 23 głosach przeciw i 31 wstrzymujących się.

Źródło informacji: EuroPAP News