Parlament Europejski ustanowił nagrodę dziennikarską im. Daphne Caruany Galizii

0

Parlament Europejski ustanowił nagrodę dziennikarską w hołdzie dla Daphne Caruany Galizii, maltańskiej dziennikarki śledczej zamordowanej w 2017 roku.

Nagroda dziennikarska im. Daphne Caruany Galizii, ustanowiona 16 października, w rocznicę śmierci publicystki, będzie przyznawana za wybitne treści dziennikarskie odzwierciedlające wartości UE.

„Nagroda posłuży uznaniu kluczowej roli, jaką dziennikarze odgrywają w zachowaniu naszych systemów demokratycznych i uświadomieniu obywatelom, jak ważna jest wolna prasa. Ta nagroda ma pomóc publicystom w ich ważnej i często niebezpiecznej pracy oraz pokazać, że Parlament Europejski wspiera dziennikarzy śledczych” – mówi wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Heidi Hautala.

Coroczna nagroda w wysokości 20 tys. euro będzie przyznawana dziennikarzom lub zespołom dziennikarzy w UE od października 2021 r. Kandydaci do nagrody oraz jej laureat lub laureatka będą wybierani przez niezależne jury.

Daphne Caruana Galizia była maltańską dziennikarką, blogerką i aktywistką antykorupcyjną, która szeroko opisywała problem korupcji, prania pieniędzy, przestępczości zorganizowanej, sprzedaży obywatelstwa i udziału rządu maltańskiego w aferze ,,Kwity z Panamy”. Po serii prześladowań i gróźb została zamordowana 16 października 2017 r. w wybuchu bomby w samochodzie.

Oburzenie wywołane sposobem prowadzenia przez władze śledztwa w sprawie jej morderstwa doprowadziło ostatecznie do złożenia dymisji przez premiera Josepha Muscata.

Krytykując uchybienia w śledztwie, w grudniu 2019 r. posłowie do PE wezwali Komisję Europejską do podjęcia konkretnych działań.

W raporcie opublikowanym 28 kwietnia „Platforma na rzecz ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa dziennikarzy” Rady Europy wymieniła 201 poważnych naruszeń wolności mediów w 2020 roku. To oznacza 40 proc. wzrost w stosunku do 2019 r. i jest najwyższą liczbą odnotowaną od momentu utworzenia platformy w 2014 r. Rekordowa liczba wpisów dotyczyła napaści fizycznej (52 przypadki) oraz nękania lub zastraszania (70 przypadków).

Parlament Europejski zdecydowanie opowiada się za wolną prasą i wzywa państwa członkowskie UE do zapewnienia odpowiedniego wsparcia z funduszy publicznych, a także do promowania pluralistycznych, niezależnych i wolnych mediów. W rezolucji przyjętej w maju 2018 r. PE ponownie podkreślił znaczenie wolności prasy w kontekście pandemii COVID-19.

Źródło informacji: EuroPAP News