Home Biznes i Finanse Komisje PE zagłosują w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE...

Komisje PE zagłosują w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią

0

W czwartek 15 kwietnia w komisjach spraw zagranicznych oraz handlu międzynarodowego Parlamentu Europejskiego odbędą się głosowania w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o handlu i współpracy pomiędzy UE a Wielką Brytanią.

W trakcie nadzwyczajnego posiedzenia europosłowie z komisji spraw zagranicznych oraz komisji handlu międzynarodowego podejmą decyzję o tym, czy zalecić Europarlamentowi wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Wielką Brytanią.

Umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią uzgodniona przez negocjatorów obu stron 24 grudnia 2020 r. zawiera ustalenia w obszarach takich jak: handel towarami i usługami, handel cyfrowy, własność intelektualna, zamówienia publiczne, lotnictwo i transport drogowy, energia, rybołówstwo, koordynacja zabezpieczenia społecznego, współpraca organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, współpraca tematyczna i udział w programach unijnych.

Umowa o handlu i współpracy jest tymczasowo stosowana od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r.

Parlament Europejski ma podjąć ostateczną decyzję co do zawarcia umowy, a także przyjąć oddzielną rezolucję w tej sprawie podczas najbliższej sesji plenarnej. Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego postanowiła nie wyznaczać jeszcze terminu posiedzenia plenarnego, aby podkreślić potrzebę uprzedniego pełnego wdrożenia umowy o wystąpieniu z UE przez stronę brytyjską.

mam/

Źródło informacji: EuroPAP News

NO COMMENTS

Exit mobile version