Globalworth opublikował raport roczny za 2020 rok

0
Fot. Globalworth – Dimitris Raptis CEO w Globalworth Group

Globalworth, wiodący inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej, opublikował raport roczny oraz skonsolidowane wyniki finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. Jasne, strategiczne podejście firmy do procesu wychodzenia biznesu z pandemii COVID-19 zaowocowało zrównoważonym wzrostem – dochód operacyjny netto zwiększył się o 6,5 proc. do 157,3 mln euro, a łączna wartość portfela efektywnie nie uległa zmianie i wyniosła 3 mld euro.

Jako lider rynku biurowego w Polsce i Rumunii, czyli dwóch największych rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Globalworth przyjął podejście – zwłaszcza w czasie zwiększonej niepewności spowodowanej pandemią Covid-19 – oparte na partnerstwie z najemcami, rozumiejąc ich potrzeby i oferując elastyczne, a zarazem inteligentne rozwiązania. W 2020 roku spółka z sukcesem wynajęła lub przedłużyła umowy na około 303,5 tys. m kw. – stanowiło to ok. 25 proc. całości istniejącej powierzchni najmu, którą Globalworth dysponuje w ramach swojego portfela wysokiej klasy nieruchomości. To najwyższy poziom aktywności komercjalizacyjnej firmy, jaki kiedykolwiek udało się osiągnąć, co związane jest z udanymi negocjacjami z obecnymi najemcami, którzy docenili prezentowane przez Globalworth elastyczne podejście oparte na współpracy.

Potwierdzeniem bardzo dobrych relacji z najemcami było też wysokie obłożenie w obiektach spółki, które na koniec roku osiągnęło poziom 90,9% (91,7% z uwzględnieniem opcji przysługującym najemcom). Wpływ na nie miało też jednak dostarczenie na rynek nieruchomości znajdujących się jeszcze w budowie i w fazie komercjalizacji, a także spadek wysokości obłożenia o 3,3 proc. w porównywalnych obiektach z powodu bardzo trudnych warunków rynkowych.

„Pomimo znacznych zakłóceń działalności gospodarczej i społecznej, utrzymujących się przez większość 2020 roku, mogę z przyjemnością powiedzieć, że nasze główne mocne strony i przewagi konkurencyjne przyniosły nam bardzo stabilne wyniki operacyjne i finansowe. Jednocześnie pozostawaliśmy w bliskiej relacji z naszymi klientami, wspierając ich, jak również szerszą społeczność, w której żyjemy i z którą działamy, umacniając przy tym naszą pozycję wynajmującego pierwszego wyboru na rynkach macierzystych. Chociaż rok 2021 będzie wciąż pełen wyzwań, głęboko wierzę, że najgorsze już minęło i jestem podekscytowany i przekonany co do możliwości, które przed nami stoją” – mówi Dimitris Raptis, dyrektor generalny (CEO) Globalworth Group.

Więcej informacji znajduje się w raporcie GLOBALWORTH ANNUAL REPORT 2020, który można pobrać TUTAJ.

O GLOBALWORTH

Globalworth jest giełdową spółką nieruchomościową działającą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną na alternatywnym rynku inwestycyjnym (AIM) – subrynku głównego parkietu Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie. Firma jest czołowym inwestorem sektora biurowego w Europie Środkowo-Wschodniej dzięki wiodącej pozycji zarówno w Rumunii, jak i w Polsce. Globalworth inwestuje w wysokiej jakości nieruchomości biurowe i parki logistyczne w pierwszorzędnych lokalizacjach, dzięki czemu uzyskuje przychody z wynajmu powierzchni renomowanym najemcom z całego świata. Firma buduje nieruchomości, nabywa je, a także bezpośrednio nimi zarządza. Globalworth, kierowany przez 200 specjalistów na Cyprze, Guernsey, w Rumunii i Polsce, posiada portfel aktywów o wartości 3 mld euro (według stanu na 31 grudnia 2020 roku). Około 92,5 proc. portfela to nieruchomości generujące przychody z wynajmu, głównie biurowe, wynajęte szerokiej gamie około 650 międzynarodowych i krajowych firm. W Rumunii spółka posiada nieruchomości w Bukareszcie, Timișoarze, Konstancy i Pitești. Z kolei w Polsce działa w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu.

Źródło informacji: Globalworth