Globalny wymiar Europy: europosłowie za nowym instrumentem zewnętrznej współpracy UE

0

W czwartek, 18 marca eurodeputowani z Komisji Spraw Zagranicznych i Rozwoju zatwierdzili wstępnie uzgodniony instrument „Globalny wymiar Europy”, który będzie finansował przyszłe priorytety działań zewnętrznych UE.

Pełna nazwa nowego instrumentu to Instrument Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej – NDICI. Jego łączny budżet na lata 2021-2027 ma wynieść 79,5 mld EUR w cenach bieżących (70,8 mld EUR w cenach z 2018 r.). Narzędzie będzie wykorzystywane do wspierania zrównoważonego rozwoju w krajach sąsiadujących z UE, tj. w Afryce, Azji, obu Amerykach, na Pacyfiku i Karaibach.

NDICI łączy większość obecnych unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju, w jeden szeroki instrument.

Nowy, usprawniony instrument będzie też służył jako główne narzędzie finansowania UE, pomagające krajom najbardziej potrzebującym w sprostaniu długoterminowym wyzwaniom rozwojowym.  Nowy instrument ustanowi również ramy (Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus) dla zewnętrznych inwestycji mających na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych na zrównoważony rozwój z sektora prywatnego.

Prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie, globalne wyzwania

Oprócz zrównoważonego rozwoju Globalny wymiar Europy będzie również finansował i wzmacniał kluczowe aspekty polityki zewnętrznej UE, takie jak programy promujące prawa człowieka, demokrację i społeczeństwo obywatelskie.

Instrument ma też pomóc w rozwiązywaniu globalnych wyzwań, w tym dotyczących zmian klimatycznych, migracji, pokoju i stabilności, a także współpracę z partnerami strategicznymi i promowanie własnych inicjatyw w zakresie polityki zagranicznej UE.

Dialog na wysokim szczeblu

Uzgodnionemu tekstowi w sprawie nowego instrumentu towarzyszyć będzie również projekt deklaracji Komisji Europejskiej zobowiązującej do dialogu geopolitycznego na wysokim szczeblu z Parlamentem Europejskim w sprawie wdrożenia rozporządzenia NDICI oraz do pełnego uwzględnienia stanowiska europosłów.

Nowy instrument ma zostać przyjęty jako „wczesne porozumienie w drugim czytaniu” przez Radę i Parlament jeszcze w tym roku. Ostateczne głosowanie na posiedzeniu plenarnym zaplanowano na czerwiec.

Rozporządzenie będzie obowiązywało z mocą wsteczną od 1 stycznia br.

Źródło informacji: EuroPAP NewsImage