IX Ekspercka Konferencja Fundacji ITAKA

0

Pomimo związanych z pandemią ograniczeń w przemieszczaniu się ludzie nadal giną. Jakie są psychologiczne przyczyny zaginięć? W jaki sposób nowoczesne narzędzia pomagają służbom i ekspertom prowadzić poszukiwania? Jakie są metody identyfikacji zwłok i jak rozwiązywane są sprawy przez lata nierozwiązane? O tym wszystkim opowiadali specjaliści od poszukiwań podczas IX Eksperckiej Konferencji Fundacji ITAKA pt. „Zaginięcie i odnalezienie. Problemy i wyzwania”. Konferencja odbyła się 18 marca 2021 w formule online.

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych nieprzerwanie, od 22 lat, pomaga szukać zaginionych. Organizowana przez Fundację konferencja, tak jak w latach ubiegłych, była okazją do spotkania się teoretyków i praktyków zajmujących się poszukiwaniami osób zaginionych.

Wydarzenie otworzyła Alicja Tomaszewska, prezes Fundacji ITAKA. W pierwszej części udział wzięli psychologowie Fundacji. Filip Matuszewski w swoim wystąpieniu opowiedział o psychologicznych aspektach poszukiwań osób zaginionych. Aneta Bańkowska skupiła się natomiast na doświadczeniach rodzin tych osób zaginionych, których ciał nigdy nie odnaleziono.

„Rodziny osób zaginionych nieustannie martwią się o swoją przyszłość, zakładają, że wydarzy się coś najgorszego. Ich teraźniejszość zamienia się w nieustanne czekanie – mówiła Bańkowska. – Czas, według którego żyją jest całkowicie przez to oczekiwanie pochłonięty – tłumaczyła. – Zaginieni nie są ani żywi, ani martwi. Dla swoich rodzin wciąż żyją, tylko że w świecie równoległym” – dodała.

Irena Dawid-Olczyk, prezes Fundacji La Strada rozpoczęła część konferencji dotyczącą handlu ludźmi i problemu bezdomności. „Sprawcy przestępstwa handlu ludźmi wybierają ofiary, które nie mają społecznego zaplecza, wybierają najsłabsze jednostki. Ofiar handlu ludźmi, osób bezdomnych często nikt nie szuka” – tłumaczyła. O problemach i trudnej codzienności, na podstawie własnych doświadczeń z pracy z osobami w kryzysie bezdomności, opowiedziały również Katarzyna Nicewicz i Marta Mikołajczyk z Fundacji “Daj Herbatę”. Na podstawie ich relacji dowiedzieliśmy się, jak bardzo stereotypy dotyczące osób w kryzysie bezdomności różnią się od realnych historii osób, którym pomaga fundacja.

Trzecia część wydarzenia dotyczyła zagadnień z obszaru kryminalistyki.

„Wiele oczekiwań wobec naszej pracy kreowana jest przez obrazy, które znamy z seriali. Nie jest on do końca prawdziwy. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Mimo ograniczeń nie poddajemy się w naszych działaniach” – tłumaczył dr n. med. Filip Bolechała, specjalista medycyny sądowej, kierownik Pracowni Tanatologii Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Podczas kolejnej prezentacji, o roli progresji wiekowej jako narzędzia wspomagającego w sprawach osób zaginionych i poszukiwawczych, opowiadała nadkom. Joanna Wilczewska – biegły badań antroposkopijnych z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Część konferencji dotyczącą „ciemnej liczby przestępstw”, czyli niewyjaśnionych spraw z policyjnych archiwów, uzupełniła dr Joanna Stojer-Polańska, kryminolog z Uniwersytetu SWPS. Konferencję zamknęła prezentacja Bogdana Michalca – emerytowanego funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie, jednego z twórców „Polskiego Archiwum X”.

Zorganizowana przez Fundację ITAKA konferencja skierowana była do szerokiego kręgu odbiorców związanych z tematyką poszukiwań osób zaginionych, m.in.: organizacji i instytucji współpracujących z Fundacją, przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, GOPR, TOPR i WOPR, a także grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Wydarzenie sfinansowane zostało ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Źródło informacji: ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych