Prezes Alior Banku o wyzwaniach sektora bankowego w stabilizowaniu polskiej gospodarki

0
Alior Bank – Iwona Duda, prezes zarządu

„Wyjście z kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią COVID-19, jest procesem długotrwałym i wymagającym stymulacji ze strony władzy publicznej, czego potwierdzeniem są m.in. programy pomocowe, jak np. Tarcza 1.0 czy 2.0, w które zaangażowany jest również Alior Bank” – podkreśliła Iwona Duda, prezes Alior Banku podczas Forum Bankowego2021. Tegoroczna konferencja zorganizowana przez Związek Banków Polskich przebiegła pod hasłem: „Najważniejsze wyzwania dla sektora bankowego po wybuchu epidemii koronawirusa”.

Prezes Alior Banku była jednym z prelegentów debaty nt. nowych projektów strategicznych dla Polski i sektora bankowego. Podczas rozmowy paneliści poruszyli kwestie dotyczące m.in. wyzwań cywilizacyjnych, gospodarczych i technologicznych, transformacji cyfrowej w bankach oraz roli Państwa we wsparciu inwestycji i eksportu.

Iwona Duda podczas spotkania zaznaczyła, jak ważna jest rola banków w procesie stabilizacji gospodarki. „Konieczne jest, aby obok pomocy indywidualnej, wsparcie kierowane było do gospodarki poprzez wdrożenie stymulujących ją programów inwestycyjnych. Oczywistym jest, że będą to duże inwestycje infrastrukturalne, które są kapitałochłonne, co tworzy dla banków istotną szansę, by uczestniczyć w omawianym procesie. Jednocześnie prezes Alior Banku dodała, że będzie to stanowiło największe wyznawanie dla banków, ponieważ aktualnie działają one w środowisku niskich stóp procentowych.

Paneliści poruszyli także temat wielu firm, które odczuły poważne, ekonomiczne skutki pandemii oraz kwestie stabilizacji funkcjonowania biznesu. Mimo wszystko rozmówcy widzą szansę dla przedsiębiorców, biorąc pod uwagę chociażby fundusze, jakie Polska otrzyma w ramach Planu Odbudowy dla Europy. „Sprzyjającą okazją dla odbudowy gospodarki jest właściwe wpisanie się w plany rozwoju Unii Europejskiej, a co za tym idzie rozszerzenie aktywności kredytowej w obszarach związanych z transformacją technologiczną i zielonym ładem. Nie ulega jednak wątpliwości, że to banki powinny być inicjatorami rozwoju technologicznego” – podsumowała podczas rozmowy Iwona Duda.

Prezes Alior Baku wspominała także Tarczy Finansowej PFR, w ramach której 17 tys. klientów Alior Banku otrzymało subwencje na łączną kwotę ponad 2,7 mld.

Źródło informacji: Alior Bank