Jarubas: legislacja dot. cła węglowego ma przeciwdziałać napływowi śladu węglowego spoza Europy

0
© European Union 2021 

Legislacja dotycząca wprowadzenia cła węglowego, opłaty granicznej ma wyrównać warunki konkurencji firm z Europy, czyli w istocie przeciwdziałać napływowi śladu węglowego spoza Europy, gdzie nie ma tak restrykcyjnych przepisów środowiskowych – powiedział Euro PAP News europoseł Adam Jarubas.

W rozmowie z Euro PAP News europoseł Adam Jarubas (Europejska Partia Ludowa) przypomniał, że niedawno eurodeputowani zakończyli prace nad prawem klimatycznym. „Parlament przegłosował 60 proc. redukcję emisji do roku 2030, ambitniej niż proponuje to Rada Europejska. Pewnie skończy się na poziomie 55 proc. Natomiast mamy przed nami cały pakiet legislacji dotyczącej przede wszystkim Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, czyli tych dużych uczestników emisji czy energetyki przemysłu, ale również legislację dotyczącą wprowadzenia cła węglowego, opłaty granicznej, żeby wyrównać warunki konkurencji firm z Europy, czyli w istocie przeciwdziałać napływowi śladu węglowego spoza Europy, gdzie nie ma tak restrykcyjnych przepisów środowiskowych” – powiedział.

Jak wskazał Jarubas, europosłowie mają przed sobą także „cały pakiet legislacji dotyczącej ułatwień i zachęt dla gospodarki w obiegu zamkniętym” oraz „ważne z perspektywy inwestycyjnej regulacje dotyczące efektywności energetycznej, w tym charakterystyki energetycznej budynków”. „To wiąże się z planami Komisji Europejskiej ambitnej, nowej fali renowacji. Komisja oczekuje, że ok. 300 mln budynków zostanie zmodernizowanych i przez to te emisje też w przyszłości będą mniejsze” – wyjaśnił Jarubas.

Dodał, że w przypadku sektora rolnictwa „strategia od pola do stołu zakłada redukcję chociażby wykorzystywania nawozów czy pestycydów, redukcję stosowania antybiotyków w produkcji żywności i znaczącą promocję rolnictwa ekologicznego”. „Także to tylko wybrane, niektóre pozycje z tego bardzo ambitnego całego pakietu legislacji, którą Komisja zamierza przedstawić w połowie tego roku” – podsumował europoseł.

W poniedziałek 8 marca podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbyła się debata w sprawie Granicznego Korekcyjnego Mechanizmu Węglowego (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM).  Głosowanie końcowe zaplanowano na środę.

W projekcie rezolucji podkreślono, że realizacja celu większej redukcji emisji w UE nie powinna prowadzić do „ucieczki emisji”. Europosłowie wskazują, że podejmowane w skali świata wysiłki na rzecz ochrony klimatu nie przyniosą oczekiwanych skutków, jeśli produkcja UE zostanie po prostu przeniesiona do tych krajów spoza UE, w których obowiązują mniej restrykcyjne przepisy dotyczące emisji gazów cieplarnianych.

Jak czytamy w projekcie rezolucji, posłowie do PE wyrażają zaniepokojenie brakiem współpracy ze strony niektórych partnerów handlowych UE w międzynarodowych negocjacjach w sprawie klimatu i apelują do partnerów o wspieranie wspólnych wysiłków na rzecz osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego.

W celu stworzenia zachęty dla unijnych i pozaunijnych sektorów handlu do obniżenia emisji dwutlenku węgla, europosłowie zamierzają wezwać UE do nałożenia cła lub podatku od importu niektórych towarów z krajów, w których obowiązują niższe wymogi ograniczania emisji. Import takich produktów to de facto import do UE emisji powstałych w procesie ich wytwarzania.

Z dokumentu wynika, że europosłowie mają przy tym nadzieję, że podatek węglowy nie będzie nadużywany jako narzędzie protekcjonizmu handlowego.

O ucieczce emisji mówimy w sytuacji, gdy z powodu kosztów związanych z polityką klimatyczną przedsiębiorstwo przenosi produkcję do kraju o łagodniejszych przepisach w zakresie ograniczenia emisji. Sytuacja taka może prowadzić do zwiększenia całkowitej ilości emisji tego przedsiębiorstwa. Ryzyko ucieczki emisji może być wyższe w przypadku niektórych sektorów energochłonnych.

Komisja Europejska ma przedstawić wniosek legislacyjny w sprawie CBAM w drugim kwartale 2021 r. jako część Europejskiego Zielonego Ładu, a także propozycję, w jaki sposób włączyć uzyskane dzięki opłacie granicznej dochody do finansowania budżetu UE. (PAP)

Źródło informacji: EuroPAP News