Bank BNP Paribas startuje z inicjatywą „Gdzie są nasze Patronki?”

0

Na kartach historii Polski zapisało się wiele inspirujących i wyjątkowych kobiet: laureatki Nagrody Nobla, zdobywczynie medali olimpijskich, kreatorki trendów w sztuce, nauce i innych dziedzinach życia. Jednak, według statystyk, aż 90% patronów polskich szkół to mężczyźni. Bank BNP Paribas 8 marca rozpoczął program „Gdzie są nasze Patronki?”, w którym zachęca szkoły do przyjmowania nazwisk patronek, jednocześnie przybliżając losy niezwykłych kobiet. Placówki, które wezmą udział w akcji, będą miały szansę na przystąpienie do konkursu i powalczenie o grant.

W Polsce Grupa BNP Paribas od wielu lat podejmuje inicjatywy promujące różnorodność i przedsiębiorczość kobiet oraz wdraża w organizacji strategie równościowe. Działania banku, takie jak kampania „Dlaczego nie ma kobiet na banknotach?” czy powstanie oddolnej inicjatywy „Kobiety zmieniające BNP Paribas”, sygnowanie przez BNP Paribas na świecie inicjatywy „Nigdy bez niej” (#JamaisSansElles) mają na celu wzmocnienie roli kobiet i nagłaśnianie ich sukcesów w każdej dziedzinie życia. Dodatkowo bank wspiera kobiety m.in. przy takich projektach jak: „Woman Update”, „Sukces Pisany Szminką” czy „Jestem Liderką”. Jest też współinicjatorem i jednym z pomysłodawców głośnej i nagradzanej na świecie kampanii „Ostatni Twój Weekend” (jej pomysłodawcy zdecydowali się wykupić prawa do tytułu i wydać ostatni numer erotycznego pisma w odmienionej formie i o tematyce równości obu płci).

„Wierzymy, że trzeba czerpać z różnorodności, bo tylko wówczas można osiągać lepsze wyniki. Kobiety to przecież połowa tego świata, a mimo tego ich osiągnięcia są nadal pomijane. Tym razem naszą uwagę przykuła zauważalna dysproporcja płci patronów i patronek szkół podstawowych oraz średnich w Polsce. Dlatego w najnowszej inicjatywie chcemy zwrócić uwagę właśnie na te kwestie, a ponieważ role społeczne są kształtowane już od najmłodszych lat, to edukacja na temat roli kobiet w biznesie, nauce czy kulturze, jest naszym zdaniem szczególnie ważna” – Agnieszka Konarzewska, dyrektorka Departamentu Komunikacji Marketingowej w Banku BNP Paribas.

Inicjatywa Banku BNP Paribas skierowana jest do prawie 11 tysięcy placówek edukacyjnych w kraju, które nie mają jeszcze patrona. Projekt ma na celu zachęcić uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcje szkół do obsadzenia w roli patronki jednej z wyjątkowych kobiet.

Na potrzeby akcji stworzono serwis patronki.pl. Szkoły znajdą tam informacje, jak przeprowadzić proces nadania patronki, przydatne dokumenty czy materiały edukacyjne i wypowiedzi ekspertów. Na stronie znalazły się w nim również sylwetki kobiet, które mogą zostać patronkami. Do objęcia opieką merytoryczną zaproszono Annę Kowalczyk, dziennikarkę, autorkę bestsellera „Brakująca połowa dziejów: krótka historia kobiet na ziemiach polskich”.

Do programu można zgłaszać się na stronie patronki.pl. Zgłosić mogą się szkoły, które chciałaby mieć patronkę. Każda placówka, która weźmie udział w naborze, będzie mogła też starać się o grant na promocję nowej patronki. O jego przyznaniu dla szkoły zdecyduje specjalna komisja.

W ramach działań promujących inicjatywę i zachęcających do zgłaszania szkół, będą wykorzystywane różne aktywności w mediach. Działania reklamowe wspierają również influencerzy, m.in. Agnieszka Jankowiak-Maik, czyli „Babka od Histy”, która na potrzeby kampanii przygotuje gotowe scenariusze lekcji o kobietach w historii czy Joanna Okuniewska, autorka popularnego podcastu „Tu Okuniewska”.

Ideę komunikacyjną oraz działania ATL i digital przygotowała agencja VMLY&R Poland. Za zakup mediów odpowiada Havas Media.

Źródło informacji: VMLY&R Poland