Priorytety społeczne ważne przy odbudowie Europy

0

Myśląc o odbudowie Europy po pandemii Covid-19, nie można zapominać o zrównoważonym rozwoju społecznym – podkreślają europosłowie i chcą, by Komisja Europejska przygotowała pakiet ws. zatrudnienia.

We wtorek posłowie do Parlamentu Europejskiego z Komisji Spraw Społecznych i Zatrudnienia przyjęli sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej. To mechanizm, który umożliwia państwom członkowskim w określonych momentach w ciągu roku omawianie planów budżetowych i gospodarczych oraz monitorowanie poczynionych postępów.

Eurodeputowani uznali, że w obliczu pandemii europejski semestr powinien w równym stopniu koncentrować się nie tylko na sprawach ekonomicznych i ekologicznych, lecz również na kwestiach społecznych.

„Cele społeczne powinny zostać uwzględnione we wszystkich odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych związanych z planem napraw” – wskazują posłowie.

W projekcie rezolucji, nad którą w marcu będzie głosował Parlament Europejski, podkreślona została potrzeba uwzględnienia postępu społecznego jako priorytetu inwestycyjnego. Europosłowie wzywają też Komisję i państwa członkowskie do opracowania pakietu wysokiej jakości zatrudnienia, obejmującego inicjatywy ustawodawcze, które poprawiłyby wynagrodzenia i ochronę godnych warunków pracy.

„Ze szczególnym naciskiem na telepracę, prawo do odłączenia się, dobre samopoczucie psychiczne w pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy, prawa pracowników platform, zapewnienie wysokiej jakości miejsc pracy niezbędnym pracownikom oraz wzmocnienie demokracji w pracy i roli partnerów społecznych oraz układów zbiorowych” – wyliczają europosłowie.

Jak podkreślają, pandemia zmieniła nie tylko rynek pracy, lecz także zaostrzyła nierówności zdrowotne i społeczne. Dlatego posłowie zamieścili w rezolucji apel do państw członkowskich, by zapewniły dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz ukierunkowały systemy opieki zdrowotnej na opiekę profilaktyczną.

Raport został przyjęty 40 głosami za, przy 7 głosach przeciw i 8 wstrzymujących się.

aba/

Źródło informacji: EuroPAP News