Ogłoszono wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w Kazachstanie

0

Nur-Sultan, 11 stycznia 2021 – trzy godziny po zamknięciu lokali wyborczych w całym kraju ogłoszono wstępne wyniki wyborów do Mażylisu, niższej izby parlamentu Kazachstanu.

Według badania exit poll, przeprowadzonego przez Ośrodek Badania Opinii Społecznej, trzy partie uzyskały wystarczającą liczbę głosów do przekroczenia wymaganego progu 7%: Partia “Nur Otan” – 71,97%, Demokratyczna Partia Kazachstanu “Ak Żoł” – 10,18% i Komunistyczna Partia Ludowa – 9,03%. Natomiast Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna “Auył” uzyskała 5,75%, a Partia “Adał” – 3,07%.

Wcześniej Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła, że frekwencja wyniosła 63,3%.

Wybory monitorowało 398 akredytowanych obserwatorów zagranicznych, w tym z 10 organizacji międzynarodowych i 31 państw zagranicznych, a także liczni obserwatorzy krajowi.

Były to pierwsze wybory od czasu wprowadzenia przez prezydenta Kassyma-Żomarta Tokajewa pakietu reform politycznych mających na celu podwyższenie poziomu otwartości, uczciwości i przejrzystości kazachstańskiego systemu wyborczego.

Wspomniane reformy obejmują konsolidację instytutu opozycji parlamentarnej, co daje dodatkowe gwarancje reprezentacji mniejszości parlamentarnych w strukturach kierowniczych organu ustawodawczego. Ponadto liczba podpisów wymaganych do utworzenia partii politycznej z możliwością wzięcia udziału w wyborach została zmniejszona o połowę. Co więcej, uproszczono procedury dotyczące aktywności społeczno-politycznej, w tym organizowania zgromadzeń i wieców obywatelskich.

Były to ósme wybory parlamentarne w historii Kazachstanu od czasu uzyskania przez niego niepodległości i pierwsze za prezydentury Kassyma-Żomarta Tokajewa.

Źródło informacji: Ambasada Kazachstanu w Polsce