Fundacja Mamy i Taty: miłość nie załatwi wszystkiego

0

45 proc małżonków nie jest objęta żadną formą przygotowań do małżeństwa. Tymczasem braki w elementarnej wiedzy dotyczącej dynamiki związku, relacji interpersonalnych, sposobów rozwiązywania kryzysów, a na dalszym etapie małżeństwa – trudności w pogodzeniu ról zawodowych i rodzinnych, są główną przyczyną kryzysów w małżeństwie i rozwodów – wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Mamy i Taty.

Podsumowanie II etapu 4-letniego projektu badawczo-rozwojowego z obszaru kompleksowej profilaktyki rodzinnej oraz wyniki badań społecznych dotyczących godzenia ról rodzinnych i zawodowych były tematem konferencji prasowej, zorganizowanej 17 grudnia w Centrum Prasowym PAP przez Fundację Mamy i Taty.

W ramach projektu Fundacji sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w 2021 r. ruszą pilotażowe cywilne kursy przedmałżeńskie oraz zostanie wydrukowany podręcznik dla młodych małżeństw. Przygotowane zostaną również rozwiązania wspierające godzenie ról rodzinnych i zawodowych, korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. 

„Wychowanie w niepełnej rodzinie przekłada się na wzrost zachowań ryzykownych, a nawet przestępczych pośród osób małoletnich i młodych dorosłych. Drobne kradzieże, demolowanie samochodów, alkohol i narkotyki – to sposoby na odreagowanie stresu związanego z rozwodem rodziców. Dlatego jest tak ważne, aby dawać rodzinom narzędzia, które pozwolą im przetrwać kryzysy i sprawią, że zjawiska negatywne zostaną ograniczone” – powiedział Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty. 

Marek Grabowski przedstawił dwutorowe działania Fundacji Mamy i Taty, z jednej strony analizujące przyczyny rozpadu więzi rodzinnych, z drugiej prezentujące sposoby zapobiegania małżeńskim kryzysom.

Z badań Fundacji wynika, że jedyną formą kursów przedmałżeńskich są kursy kościelne, którymi objętych jest ok. 55 proc. par w Polsce. Dla pozostałych 45 proc. Fundacja przygotowała kursy, które mają m.in. uzupełnić braki w elementarnej wiedzy dotyczącej dynamiki związku, relacji interpersonalnych i sposobów rozwiązywania kryzysów.

Fundacja wydaje również podręcznik przeznaczony dla młodych małżonków. „Książka na początku będzie wydana w ilości 1000 egzemplarzy i będzie częścią testowego kursu dla narzeczonych. Jest piękna od strony graficznej i pełna treści” – stwierdziła Monika Chilewicz, dyrektor generalna Fundacji Mamy i Taty. 

Autorką podręcznika, opracowanego na podstawie tekstów zespołu złożonego z 8 ekspertów, jest Katarzyna Niedźwiedź-Szałajko, dziennikarka z 17-letnim stażem małżeńskim i matka 5 dzieci. 

„Książka zawiera dużo treści w lekkiej, przyjemnej formie. Chciałabym, żeby była jak rozmowa ze starszą koleżanką, która poradzi, wytłumaczy, opowie o swoich doświadczeniach, nie będzie straszyć, nie będzie pouczać. Żeby ta rozmowa była jak najbardziej bezpośrednia – bo, że jest potrzebna, to nie mam wątpliwości. Żałuję, że 17 lat temu nie miałam takiej książki w ręku – bo to wiedza, wiedza, i jeszcze raz wiedza” – podkreśliła Katarzyna Niedźwiedź-Szałajko.

Zdaniem autorki „miłość dużo załatwia, ale nie załatwi wszystkiego”. Małżeństwo wymaga dużo pracy – tej codziennej, żmudnej i często niełatwej. Młodzi ludzie nie są przygotowani na trudności, które się pojawią i na kryzysy, które nadejdą. 

„W książce będzie bardzo dużo o dialogu. O tym, jak nauczyć się rozmawiać. Nie dlatego, żeby się nie kłócić, bo te kłótnie będą, one też nam pomagają poznać się lepiej i w jednych rodzinach jest więcej ekspresji, w innych mniej – to jest naturalna sprawa. Chodzi o to, żeby przygotować na trudności, pokazać, jak uniknąć kryzysu – ale też jak to oswoić. Powiedzieć, że kryzysy, kłótnie, to nie jest koniec świata, to jest nasze życie, nasza codzienność” – zaznaczyła autorka podręcznika. 

Pod koniec grudnia będzie gotowy i dostępny na stronie serwisrodzinny.pl również raport Fundacji prezentujący szczegółowe wyniki badań społecznych dotyczących godzenia ról rodzinnych i zawodowych. Nieumiejętność godzenia tych ról powoduje stres, pogorszenie stanu zdrowia, konflikty, uzależnienia, czego skutkiem często są decyzje o rozwodzie. W skali makro przekłada się to na funkcjonowanie gospodarki, społeczeństwa, państwa.

„Dysponujemy np. wynikami badań przeprowadzonych w USA, z których wynika, że dzieci z rodzin rozbitych w porównaniu z rówieśnikami, którzy nie przeżyli rozwodu rodziców, mają o 2 lata krótsze wykształcenie, co przekłada się bezpośrednio na ich roczne dochody – na dziesiątki tysięcy dolarów. W skali makro oznacza to spadek PKB. Dlatego też istotne jest, by sami sędziowie rodzinni zwracali większą uwagę na to, jakie pary przychodzą i się rozwodzą, aby tych przedwczesnych, pochopnych decyzji o rozbiciu rodziny uniknąć” – powiedział Marek Grabowski.

We wrześniu 2020 r. Fundacja Mamy i Taty przeprowadziła badanie społeczne dotyczące rozwiązań „Work-Life Balance” (ang. równowaga pomiędzy pracą a życiem rodzinnym). Badanie zostało przeprowadzone na 2 grupach: 542 osób pracujących na stanowiskach kierowniczych oraz 1065 osób aktywnych zawodowo. Przedmiotem badania były 23 wyselekcjonowane rozwiązania wspierające WLB.

Z badania wynika, że ponad połowa pracujących Polaków (58%) oczekuje w swoim miejscu pracy rozwiązań wspierających godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Najbardziej oczekiwanymi przez pracowników rozwiązaniami są: bony dla pracowników i ich rodzin, np. z okazji świąt (35%), elastyczne godziny pracy (26%) oraz możliwość dostosowania grafiku pracy (26%). 

Źródło informacji: PAP MediaRoom