Dyrektorzy generalni podjęli zobowiązanie do zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych

0
C4C logo (PRNewsfoto/Catalyst)

Raport zawiera zalecenia dotyczące gromadzenia danych dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego.

NOWY JORK, 8 grudnia 2020 /PRNewswire/ — Zgodnie z zaleceniami opublikowanego niedawno raportu pod tytułem „The Catalyst CEO Champions For Change: Ku bardziej sprawiedliwej przyszłości”, kolejny raz prezesi zarządów zrzeszeni w organizacji Catalyst CEO Champions For Change podejmują działania na rzecz zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych. W raporcie omówiono również metody, z jakich spółki globalne mogą skorzystać dla potrzeb gromadzenia danych dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego zatrudnianych pracowników.

Odczuwalny, globalny postęp, jaki dokonał się w promowaniu kobiet na stanowiska przekłada się na fakt, że dziś kobiety zajmują niemal 40% stanowisk kierowniczych i piastują niemal jedną trzecią stanowisk kierowniczych najwyższego szczebla, w tym w zarządach przedsiębiorstw:

  • stanowiska kierownicze najwyższego szczebla: 27,0% (spółki globalne: 23%),
  • stanowiska kierownicze wyższego szczebla: 29,5% (spółki globalne: 29%),
  • dyrektorzy: 39,3% (spółki globalne: 37%),
  • prezesi zarządów: 31,6% (indeks S&P 500: 26%).

Protesty związane z pandemią i postawami rasistowskimi obudziły świat korporacyjny i skłoniły korporacje do większego zaangażowania się w obalanie barier systemowych wyrosłych na gruncie nierówności rasowych i etnicznych. Organizacja Catalyst CEO Champions For Change angażowała się w kampanie w tym zakresie na długo przed rokiem 2020 i dziś również wyznacza drogę ku większemu włączeniu społecznemu w środowisku pracy.

„Chcemy zwiększyć reprezentację i obecność kobiet ze wszystkich środowisk na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa, a współpraca, jaką nawiązaliśmy z Catalyst CEO Champions For Change pomoże nam w szybszym osiągnięciu wyznaczonego celu – powiedział Brian Moynihan, dyrektor generalny Bank of America. – Nasze dążenia do zagwarantowania zróżnicowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu środowiska pracy opieramy również na doświadczeniach naszej firmy z wcześniejszych lat i już teraz dostrzegamy większe zróżnicowanie obecności kobiet niemal we wszystkich obszarach naszej działalności”.

W raporcie omówiono metody oceny reprezentacji kobiet z niedostatecznie reprezentowanych grup etnicznych i rasowych oraz przedstawiono trójetapowy plan, który ma pomóc przedsiębiorstwom w przyspieszeniu dążeń do równości społecznej:

  • Etap 1: edukacja w zakresie intersekcjonalności,
  • Etap 2: ustanowienie systemu gromadzenia rzetelnych danych dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego,
  • Etap 3: rozpoczęcie debaty o rasizmie.

„Kobiety, a w szczególności kobiety innych ras, nadal napotykają na bariery na drodze do awansu i jest to zjawisko mające miejsce w każdym zakątku świata, dobrze zatem, że spółki zrzeszone w Catalyst CEO Champions For Change dążą do zmian w tym zakresie – powiedziała prezes i dyrektor generalna Catalyst, Lorraine Hariton. – Mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale dane potwierdzają pozytywne zmiany i jesteśmy dumni, że tak wielu dyrektorów generalnych przyłączyło się do nas, aby wspólnie realizować ten cel”.

Zapoznaj się z pełną treścią raportu.

Więcej informacji.

Dołącz do debaty: #CatalystForChange

O Catalyst

Catalyst to organizacja niedochodowa współpracująca z najznamienitszymi dyrektorami generalnymi i wiodącymi przedsiębiorstwami z całego świata na rzecz stworzenia środowiska pracy przyjaznego kobietom. Założona w 1962 r. organizacja Catalyst wyznacza nowe kierunki w dziedzinie pionierskich badań, praktycznych narzędzi i sprawdzonych rozwiązań sprzyjających szybszemu i szerszemu włączaniu kobiet w sprawowanie funkcji kierowniczych – bo sukces kobiet to sukces wszystkich.

Źródło: Catalyst