Zwolnienie z VAT – kto z niego skorzysta?

0
kto skorzysta na zwolnieniu z vat

Warto wiedzieć, że nie każdy przedsiębiorca musi odprowadzać podatek od towarów i usług VAT. Może bowiem skorzystać z przedmiotowego i podmiotowego zwolnienia. Podpowiadamy, komu przysługuje zwolnienie z VAT i jakie warunki trzeba spełnić.

Wszystkie zasady dotyczące opłacania podatku VAT są uregulowane w Ustawie o podatku od towarów i usług. Tam także możesz szukać informacji o zwolnieniu z VAT. Jakie są to konkretnie artykuły, na które możesz się powołać? Wszystko znajdziesz w dalszej części artykułu.

Najpierw jednak zacznijmy od podstaw!

Zwolnienie z VAT – kto może na nie liczyć?

„Co do zasady każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność zgodnie z zapisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czyli w sposób zarobkowy, zorganizowany i ciągły musi płacić podatek VAT. Stawki są uzależnione od tego, co sprzedaje albo jakie usługi świadczy” – mówi ekspert z aasa dla biznesu, instytucji finansowej wspierającej przedsiębiorców w codziennej działalności i oferującej im kredyty dla małych firm.

Aby w ogóle tej daniny nie płacić, możesz skorzystać ze zwolnienia podmiotowego albo zwolnienia przedmiotowego.

Zwolnienie podmiotowe z VAT – art. 113 Ustawa o VAT

Art. 113 Ustawy o VAT to opisane zasady zwolnienia podmiotowego. Dla przedsiębiorców najważniejszy jest art. 113 ust. 1, który brzmi: zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Co to dla Ciebie oznacza? Jeśli w poprzednim roku podatkowym (zazwyczaj podatkowy równa się kalendarzowemu) nie sprzedałeś towarów lub usług o wartości wyższej niż 200 tys. zł, to jesteś zwolniony z opłacenia tego podatku.

Art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT to potwierdza, więc w przypadku kontroli z urzędu skarbowego możesz się na niego powołać. Warto jednak zwrócić uwagę na kolejne ustępy tego artykułu, bo ust. 5 mówi, że ze zwolnienia możesz zrezygnować, o ile tylko poinformujesz o tym naczelnika swojego urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, od którego rezygnujesz z tego przywileju.

Jednak co oczywiste, ze zwolnienia z VAT nie opłaca się rezygnować, bo znacznie obniża to koszty, które musisz ponieść w związku z działaniem Twojej firmy. VAT zazwyczaj wynosi aż 23% ceny produktu, więc nie opłacając tej daniny, możesz sporo zaoszczędzić.

Warto wiedzieć, że ze zwolnienia podmiotowego możesz skorzystać także wtedy, gdy rozpoczynasz działalność w trakcie roku podatkowego. Wtedy jednak limit jest proporcjonalnie niższy. Przykładowo, rozpocząłeś działalność 1 lipca 2019 roku, czyli równo w połowie roku. Wtedy Twój limit VAT 2019 wynosi równe 100 tys. zł.

Zwolnienie przedmiotowe z VAT

Zwolnienie z VAT należy się nie tylko osobom, które nie przekroczyły 200 tys. zł sprzedaży w danym roku, ale także tym, które prowadzą określone typy działalności (bez względu na wysokość obrotów). Jest to właśnie zwolnienie przedmiotowe z VAT. Kto może z niego skorzystać? Wszystko jest uregulowane w art. 43 Ustawy o VAT. Zwróć szczególną uwagę na art. 43 ust. 1, który wyszczególnia aż 41 rodzajów działalności, zwolnionych z opłacania tego podatku. Najważniejsze z nich to:

  • usługi finansowe,
  • usługi edukacyjne,
  • usługi medyczne,
  • usługi opieki nad dziećmi, młodzieżą, osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi,
  • dostawa krwi, ludzkich organów i mleka kobiecego,
  • dostawa produktów rolnych z własnej działalności.

Limit VAT 2019

W związku z tym, że jesteśmy w trakcie 2020 roku, obowiązuje limit VAT 2019. Oznacza to, że przedsiębiorstwa, które w 2019 roku nie przekroczyły 200 tys. zł wartości sprzedaży mogą teraz korzystać ze zwolnienia z VAT 2019.

Jak obliczyć kwotę limitu zwolnienia z VAT? Przykłady

Kiedy prowadzisz działalność od 1 stycznia danego roku, to sprawa obliczenia limitu VAT jest naprawdę prosta. Twoje obroty nie mogą przekroczyć 200 tys. zł. Jednak co zrobić, jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku? Wtedy zwolnienie podmiotowe z VAT jest wyliczane proporcjonalnie.

Wzór jest następujący:

200 000 zł x liczba dni prowadzenia działalności, która została do końca roku / 365

Przykład:

Rozpocząłeś działalność 1 kwietnia 2019 roku, a do końca 2019 roku pozostało wtedy 275 dni. Twój limit VAT 2019 wyliczasz następująco:

200 000 zł x 275/365 = 150 684,93 zł

Oznacza to, że jeśli sprzedałeś towary lub usługi za mniej niż 150 684,93 zł, to w 2020 roku możesz skorzystać ze zwolnienia z VAT. Natomiast jeśli ten limit przekroczyłeś, to zwolnienie Ci nie przysługuje.

Zwolnienia z VAT 2020

W 2020 roku został utrzymany limit VAT na poziomie 200 000 zł. Oznacza to, że nic się nie zmieni i poziom obrotów, od których nie trzeba płacić VAT-u jest analogiczny do zeszłego roku. Możesz więc już teraz wstępnie przeliczyć sobie, czy w następnym roku będziesz uprawniony do skorzystania ze zwolnienia.

Uwzględnij oczywiście sezonowość poziomu sprzedaży w swojej firmie. Jeśli przez cały rok te wartości masz podobne, to możesz już teraz proporcjonalnie przeliczyć, czy do końca roku będą niższe niż 200 000 zł.

Jeżeli jednak masz działalność typowo sezonową, gdzie popyt na Twoje produkty i usługi rośnie pod koniec roku, to możliwość zwolnienia będziesz w stanie oszacować dopiero po zamknięciu roku.

Jeśli Twoje obroty będą niższe niż limit VAT, to pamiętaj o wystawianiu w przyszłym roku faktury bez VAT. Wzór takiego dokumentu bez problemu znajdziesz w internecie, ale pamiętaj o tym, aby zawsze przedstawić podstawę prawną zwolnienia – czy jest ono podmiotowe (art. 113 Ustawy o VAT) czy przedmiotowe (art. 43 Ustawy o VAT).

Oczywiście oprócz tego wpisujesz standardowe pozycje, czyli: dane sprzedawcy i nabywcy, termin płatności, formę płatności, nazwę towaru lub usługi, symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (nieobowiązkowo), sprzedaną ilość, cenę jednostkową oraz ogólną wartość sprzedaży. Oczywiście na koniec należy dodać, kto fakturę wystawił.

Warto korzystać ze zwolnienia z VAT, bo przynosi ono realne oszczędności dla Twojej firmy. Jednak pamiętaj, aby cały czas trzymać rękę na pulsie swoich obrotów, bo negatywnym, skutkiem tego, że one rosną, może być utrata prawa do zwolnienia.

Strona www autora