Hipoteza Darwina o pochodzeniu życia została obalona

0