Zdrowie i finanse – największe troski Polaków. Jak się zabezpieczamy?

0

Polacy najczęściej martwią się o zdrowie swoje i swoich bliskich, a także finansowy komfort rodziny. Dlatego wybierają zdrowy i oszczędny styl życia – wynika z najnowszych badań zleconych przez Unum Życie.

Własne zdrowie to troska 60% badanych Polaków. Niemal co drugi badany wskazuje również na zdrowie dzieci, jako to największe zmartwienie. To, o co się troszczymy, determinuje nasze wybory i priorytety. Dlatego 62% badanych Polaków woli oszczędzać na wszelki wypadek. Dla ponad 40% zdrowy styl życia (47%) i profilaktyka zdrowotna (43%) to wystarczające działania, by zabezpieczyć się na wypadek choroby. Co trzeci badany sięgnie w tym celu po ubezpieczenie.

Mądry Polak po szkodzie?

Życie chroni coraz więcej osób. 56% badanych przyznało, że posiada polisę na życie. Z badań wynika, że Ci, którzy jej nie posiadają, sięgną po nią niestety zbyt późno. Do zakupu polisy skłania bowiem najczęściej Polaków ich poważna choroba (41%). A to wpływa na zakres ochrony i wysokość składki. Co więcej, istnieje ryzyko, że przy bardzo poważnej chorobie, ubezpieczyciel może odmówić nam ochrony ubezpieczeniowej.

„Im jesteśmy młodsi i zdrowsi, tym oferta ubezpieczenia na życie jest dla nas cenowo korzystniejsza. Dlaczego? Bo szacowane ryzyko wystąpienia chorób jest niższe. To wpływa na kalkulację składki ubezpieczeniowej, zatem za tę samą ochronę zapłacimy mniej” – komentuje Jacek Liszkowski, regionalny dyrektor sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych w Unum Życie.

Doskonale obrazuje to przykład kalkulacji ubezpieczenia na całe życie o sumie ubezpieczenia 250 000 zł – Ubezpieczenie na Całe Życie opłacane do 65. roku życia:

Klient mający 25 lat:

Suma ubezpieczenia – 250 000,00 zł

Składka miesięczna – 434,48 zł

Składka roczna – 4 827,50 zł

Gwarantowana wartość wykupu po zakończeniu okresu składkowego 172 628,00 zł

Klient mający 45 lat:

Suma ubezpieczenia – 250 000,00 zł

Składka miesięczna – 1 126,13 zł

Składka roczna – 12 512,50 zł

Gwarantowana wartość wykupu po zakończeniu okresu składkowego 172 628,00 zł

W ubezpieczeniu na całe życie składka jest stała i wynika z wieku klienta w chwili zawarcia umowy oraz podlega kapitalizacji (wartość wykupu). W ten sposób ubezpieczenie to harmonijnie łączy rolę ochrony życia i zdrowia z gromadzeniem kapitału i pozwala pozostać ubezpieczonym niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Ubezpieczyciel stosuje tylko dwa wyłączenia odpowiedzialności:

– Samobójstwo w ciągu pierwszych 2 lat umowy i śmierć w wyniku działań wojennych. Wypłaty świadczeń nie podlegają opodatkowaniu, a w razie śmierci osoby ubezpieczonej nie wchodzą do masy spadkowej.

– Wartość wykupu (odstąpienia) na zakończenie wybranego okresu składkowego to w praktyce zwrot znacznej części kosztów wynikających z posiadania ubezpieczenia życia i zdrowia, czyli działania ochrony. Co ważne, ubezpieczenie na życie działa na całym świecie, co dotyczy umowy głównej oraz umów dodatkowych, jeśli np. klient dokupi ochronę na wypadek poważnej choroby, pobytu w szpitalu, następstw nieszczęśliwych wypadków, choroby kardiologicznej, onkologicznej czy ochrony dla dzieci.

Jakoś to będzie?

Jedną z przyczyn, dla których część Polaków nie zabezpiecza swojego życia jest zbyt wysoka dla nich cena składki (74% wskazań) i obawa, że ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy (50% wskazań). Rzecz w tym, że podstawowe umowy ubezpieczenia na życie mają niewiele wyłączeń. Wspomniane wyżej ubezpieczenie na całe życie zawiera właściwie dwa wykluczenia odpowiedzialności: samobójstwo w ciągu pierwszych 2 lat umowy i śmierć w wyniku działań wojennych (np. gdyby klient został żołnierzem lub członkiem kontyngentu wojskowego).

Co ciekawe, co trzeci badany wskazuje, że na ubezpieczenie ma jeszcze czas, bo jest młody, a 17% badanych jest przekonanych, że nic złego ich nie spotka.

„Oczywiście nigdy nie wiemy, kiedy los nas zaskoczy chorobą lub wypadkiem, dlatego zawsze lepiej mieć zabezpieczenie. Tym bardziej, że polisy na życie obejmują ochroną już od pierwszej składki. Czyli jeśli nawet tuż po zawarciu polisy dotknie nas coś złego, ubezpieczyciel wypłaci należne świadczenie” – dodaje Jacek Liszkowski.

Polacy chcą mieć zabezpieczenie

Ogólne wnioski z badania pokazują, że Polacy chcą zabezpieczać swoją przyszłość. Niemal 60% badanych Polaków, by móc zapewnić komfort życia swoim bliskim na wypadek swojej śmierci, wybierze oszczędności. Co drugi (51%) sięgnie po ubezpieczenie na życie, co szczególnie w czasach wysokiej inflacji ma większy sens.

„Oszczędności tracą z czasem na wartości, szczególnie przy dzisiejszych parametrach ekonomicznych. Druga ich wadą jest dostępność. Przy większych, planowanych wydatkach, łatwo sięgnąć do konta oszczędnościowego, czy lokaty, którą zakładaliśmy na tzw. >>czarną godzinę<<. Polisa ubezpieczeniowa ma znaczną przewagę nad tym rozwiązaniem. Dzięki mechanizmowi indeksacji może utrzymać wartość pieniądza, jaka ma nam być wypłacona na koniec ubezpieczenia. Dodatkowo zapewnia nam ochronę przez cały okres trwania umowy. Zatem w razie wypadku, choroby, inwalidztwa, ubezpieczyciel wypłaci należne świadczenie. Jeśli polisa oferuje zarówno ochronę życia, jak i gromadzenie kapitału, to nawet w razie wypłaty świadczenia, nasz kapitał na przyszłość nie ucierpi i na koniec trwania umowy, otrzymamy zgromadzone środki” – wyjaśnia Jacek Liszkowski.

Oferty ubezpieczycieli odpowiadają na troski Polaków. Produkty ubezpieczeniowe mają wbudowane komponenty chroniące nie tylko w przypadku śmierci, ale także niosące pomoc w razie choroby, inwalidztwa, wypadku i uszczerbków na zdrowiu. Dla osób, które chciałyby odkładać kapitał na przyszłość też znajdą się produkty, które zapewniają i ochronę, i możliwość oszczędzania pieniędzy.

Ważne, by sięgnąć po te produkty na tyle wcześnie, by mieć zarówno komfort szerokiej ochrony, jak i opłacania niewysokiej składki.

Źródło informacji: Unum Życie