Kampania „Daj Przyszłość” sukcesem! Więcej osób chce zostać rodzicami zastępczymi

0

„Daj Przyszłość”, kampania społeczna realizowana na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy na zlecenie Fundacji Gdańskiej, zyskała szerokie uznanie za swoje skuteczne działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat pieczy zastępczej oraz zachęcenie mieszkańców Gdańska do rozważenia stania się rodzicami zastępczymi. Agencja reklamowa You’re Welcome była odpowiedzialna za realizację, korzystając z zaawansowanych strategii komunikacyjnych, aby dotrzeć do szerokiej publiczności i przekazać ważne przesłanie.

Skupienie na potrzebach dzieci

Kampania skupiła się na przedstawieniu realnych potrzeb dzieci oczekujących na rodziny zastępcze oraz na pokazaniu, jak znaczącą różnicę może zrobić w ich życiu decyzja o zostaniu rodzicem zastępczym. Dzięki starannie przygotowanym materiałom informacyjnym i edukacyjnym, „Daj Przyszłość” przyczyniła się do wzrostu zainteresowania pieczą zastępczą wśród dorosłych mieszkańców Gdańska, zarówno polskojęzycznych, jak i ukraińskojęzycznych.

Efektywne dotarcie i rezultaty

Za pomocą zintegrowanych działań komunikacyjnych, w tym mediów społecznościowych, tradycyjnych mediów, kampanii w Google oraz strony internetowej kampanii, „Daj Przyszłość” zdołała osiągnąć szeroki zasięg, tj. 1,882 mln. Inicjatywa ta nie tylko zwiększyła świadomość społeczną na temat pieczy zastępczej, ale również skutecznie zachęciła nowe osoby do rozważenia możliwości przyjęcia w swoje życie roli rodzica zastępczego.

Wspólny cel

Projekt „Daj Przyszłość” jest dowodem na to, jak ważna jest współpraca różnych podmiotów w dążeniu do wspólnego celu – wsparcia dzieci potrzebujących rodzinnego ciepła. Działania te pokazują, że zaangażowanie społeczne i skuteczna komunikacja mogą realnie zmieniać życie na lepsze.

Czym jest piecza zastępcza

Piecza zastępcza to forma opieki nad dziećmi, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać ze swoimi biologicznymi rodzicami, zapewniająca im bezpieczne i stabilne środowisko do życia i rozwoju. Rodziny zastępcze mogą być zarówno tymczasowe, jak i długoterminowe, zależnie od potrzeb dziecka oraz możliwości powrotu do rodziny biologicznej. Osoby będące rodzicami zastępczymi przechodzą specjalne szkolenia i są wspierane przez odpowiednie instytucje, aby móc najlepiej zająć się powierzonymi im dziećmi. Celem pieczy zastępczej jest zapewnienie dziecku opieki, miłości i wsparcia w okresie, gdy nie może ono mieszkać ze swoją rodziną. W niektórych przypadkach, piecza zastępcza może prowadzić do adopcji, jeśli jest to w najlepszym interesie dziecka i nie ma możliwości jego powrotu do rodziny biologicznej.

Podsumowanie

Kampania „Daj Przyszłość” stanowi istotny krok naprzód w budowaniu świadomości i wsparcia dla pieczy zastępczej w Gdańsku. Inicjatywa ta podkreśla znaczenie zaangażowania społecznego i profesjonalizmu w komunikacji, skupiając się na realnych potrzebach dzieci i możliwościach, jakie otwiera przed nimi piecza zastępcza.

Źródło informacji: Agencja You’re Welcome