Bezpieczna okolica – co zależy od samorządu, a co od państwa?

0

W dniach 4 – 5 marca 2024 w Mikołajkach odbędzie się 9. edycja Europejskiego Kongresu Samorządów, który będzie miejscem spotkania ponad 2000 uczestników z ponad 30 krajów. Tytuł jednego z paneli dyskusyjnych Kongresu brzmi „Bezpieczna okolica – co zależy od samorządu, a co od państwa”.

W ramach tego panelu kongres skupi się na roli samorządów w tworzeniu bezpiecznych społeczności oraz podziale zadań pomiędzy państwem a samorządem. Omówi, jakie działania i inicjatywy lokalnych władz mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii takich jak monitoring ulic przez kamery wideo, czy narzędzi do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przyjrzy się również roli Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa i reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Uwagę skieruje na aspekty związane z zarządzaniem kryzysowym, edukacją społeczności, środowiskiem oraz współpracą międzysektorową. Kongres chce znaleźć praktyczne rozwiązania, które pozwolą na budowanie bezpiecznych i przyjaznych okolic.

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce, w którym spotkają się liderzy samorządów, przedstawiciele elit regionalnych członkowie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Program obejmuje blisko 200 wydarzeń: bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji. Debaty Kongresu poruszą między innymi problemy współczesnej urbanistyki, mechanizmów rozwoju miast i regionów, finansowania inwestycji, zarządzania miastem, ochrony środowiska, polityki zdrowotnej oraz działań samorządów w przedwyborczej rzeczywistości.

Źródło informacji: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich